ນາງຟ້າ ຫຼິ້ນນໍ້າ ຄວາມງາມຜ່ານເລນກ້ອງ ຈາກທີມງານ Lao Postcard ເປັນກິດຈະກໍາຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການຖ່າຍຮູບ ແກ່ຄົນລາວ.

ສີລະປະການຖ່າຍຮູບ ແມ່ນມົນຂັງ ແລະ ສະເໜ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທັບໃຈ ເວລາໄປທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.

ພາບໂດຍ: Kham Kham

ພາບໂດຍ: Phouxay Thongkhammerng

ທ່ານທີ່ສົນໃຈ ຢາກຖ່າຍຮູບແບບນີ້ ພົວພັນໄດ້

http://www.facebook.com/LaoPostcard

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່