ການລ້າງພິດ ຫລື Detox ນັ້ນຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Detoxification ໝາຍເຖິງ ກະບວນການໃນການລ້າງສານພິດ (Toxin) ອອກຈາກຮ່າງກາຍດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ເພາະກວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພະຍາດເກີດຈາກການສະສົມພິດໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າ ການສະສົມພິດ ເຊັ່ນ: ອາໂຈມຕົກຄ້າງທີ່ລຳໄສ້ໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ຖ່າຍຍາກ ເປັນສາເຫດຫລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາອ່ອນແອ ແລະ ເກີດພະຍາດຕ່າງໆຕາມມາໄດ້ງ່າຍ ເນື່ອງຈາກລຳໄສ້ເປັນອະໄວຍະວະທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ຈຶ່ງຖືກລະເລີຍໃນການເບິ່ງແຍງ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖ້າພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີຂອງເສຍ ແລະ ສານພິດສະສົມໃນປະລິມານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນທີ່ຈະສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຂຶ້ນໄດ້ ຮ່າງກາຍຍ່ອມຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນອອກມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມັນກຳລັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກເຮົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງມີຂໍ້ສັງເກດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

– ນອນຫລັບຍາກ ຫລື ຮູ້ສຶກວ່ານອນບໍ່ພໍຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ເມື່ອຍງ່າຍ, ຊືມເສົ້າ, ຫົດຫູ່ບໍ່ກະຕືລືລົ້ນ.

– ປວດຫົວ ມຶນງົງເລື້ອຍໆ ຫລື ອາດປວດເຖິງຂັ້ນເປັນໄມເກນ, ອາລົມປັ່ນປ່ວນງ່າຍ, ປະສາດຕຶງຄຽດ, ຂີ້ລືມ, ສະຫມອງບໍ່ປອດໂປ່ງ, ຄິດຫຍັງບໍ່ຄ່ອຍອອກ.

– ຜິວໝອງຄ້ຳ, ເກີດລິ້ວຮອຍງ່າຍ, ຜິວແຫ້ງ ແລະ ຫຍາບກ້ານ ເບິ່ງແກ່ກວ່າໄວ, ມີສິວ ແລະ ຜົດຜື່ນຂຶ້ນ.

– ມີກິ່ນປາກ ຫລື ມີບາດແພໃນຊ່ອງປາກ, ລົມຫາຍໃຈມີກິ່ນເໝັນ.

– ແໜ້ນທ້ອງ, ປວດທ້ອງເປັນປະຈຳ ເນື່ອງຈາກລະບົບການຍ່ອຍອາຫານມີບັນຫາ ມັກເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບກະເພາະອາຫານ ແລະ ລໍາໄສ້ລະບົບຂັບຖ່າຍມີບັນຫາ ບໍ່ມັກຖ່າຍເປັນປະຈຳ ຫລື ຖອກທ້ອງງ່າຍ.

– ເສື່ອມສະມັດຖະພາບທາງເພດ ໃຜເຂົ້າຂ່າຍມີອາການຮ້າຍໆ ດັ່ງຂ້າງຕົ້ນ ກໍ່ຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຈະຫັນກັບມາໃສ່ໃຈ Detox ຮ່າງກາຍ.

ຊົມຄລິບ ມ່ວນໆ ມັນໆ ມີສາລະ

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່