ວຽງຈັນ: ຕອນຄ້າຍແລງ ວັນທີ 16 ມີນາ 2019 ເກີດເຫດ ລົດບັນທຸກຫີນ ນ້ຳໜັກເກີນ ເຂົ້າຂົວໄມ້ເຂດ ຢູູ່ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ, ແລ້ວໄມ້ຂົວຫັກ ເຮັດໃຫ້ລົດຄາຂົວ ຕັນການສັນຈອນ.

ລົດຂົນຫີນຄາຂົວທີ່ ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ

ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຄວາມບໍ່ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສ່ວນລວມຂອງຜູ່ປະກອບການ ທີ່ບໍ່ເຄົາລົບກົດຈາລະຈອນ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມສາມາດຮອງຮັບຂອງຂົວ.

ລົດຂົນຫີນຄາຂົວທີ່ ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ອງຊ່ວຍກັນຮັກສາສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ, ຂົວອາດເກົ່າ ເພາະຍັງບໍ່ມີງົບສອບແປງ ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງ ຮູ້ຈັກໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເພາະຖ້າຂົວຫັກແລ້ວ ຍິ່ງຈະບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້.

ລົດຂົນຫີນຄາຂົວທີ່ ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ

ຊົມຄລິບ ມ່ວນໆ ມັນໆ ມີສາລະ

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່