ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແມ່ນຫຍັງ? ກົດຊົມໄດ້

ທຸກທ່ານຕ້ອງຟັງເດີ ເພື່ອສິດທິຂອງພົນລະເມືອງທຸກຄົນ... https://www.facebook.com/jica.legal.laos/videos/396393327843322/ Credited: JICA Legal Project in Laos