ຄຳເຕືອນ ກ່ອນໃຊ້ຜ້າອະນາໄມ ເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງເປັນ ມະເຮັງປາກມົດລູກ…

ສາວໆ ຄົນໃດບໍ່ຮູ້ຈັກຜ້າອະນາໄມ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ນບໍ່ ແຕ່ຈະມີພຽງຈັກຄົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ມື້ນີ້ພວກເຮົາເລີຍມີເລື່ອງກ່ຽວກັບ ຜ້າອະນາໄມມາຝາກສາວໆ ອ 1. ປ່ຽນຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 2 ຜືນ: ຄວາມອັບຊື້ນຈະເຮັດໃຫ້ແບັກທີເລຍໃນຜ້າເຕີບໂຕໄດ້ດີ ຈົນທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດ ຍິ່ງຖ້າສະສົມໄວ້ດົນໆ ຂໍບອກວ່ານີ້ແຫລະໂຕການມະເຮັງປາກມົດລູກ. 2. ຫລີກລ້ຽງບ່ອນທີ່ປຽກຊຸ່ມ: ບໍ່ຄວນເກັບຜ້າອະນາໄມໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ເຖິງແມ່ນເຈົ້າຈະເກັບໃນ ໄລຍະຫ່າງໄກຈາກບັນດາກ໋ອກນໍ້າແລ້ວກໍ່ຕາມ ເພາະເນື້ອຜ້າທີ່ອ່ອນນຸ່ມ ອົມຄວາມຊື້ນໄດ້ດີ ເໝາະ ຈະເປັນທີ່ເຮຮາປາຕີຂອງເຊື້ອພະຍາດເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຄວນເກັບຜ້າອະນາໄມ ໄວ້ໃນທີ່ທີ່ແຫ້ງ, ສະອາດ...

ອາການຄົນຖືພາ 1 ອາທິດສັນຍານບົ່ງບອກວ່າເຈົ້າກຳລັງຈະເປັນເຈົ້າແມ່…

ອາການຄົນຖືພາ 1 ອາທິດຈະເປັນແນວໃດສຳລັບສາວໆທີ່ກຳລັງສົງໄສວ່າຕົວເອງຈະກຳລັງຖືພາຫລືບໍ່?ມາເຊັກສັນຍານຕໍ່ໄປນີ້ກັນເລີຍ. 1. ປະຈຳເດືອນມາຊ້າ ຫລື ປະຈຳເດືອນຂາດ ເພາະຮ່າງກາຍເກີດການປະຕິສົນທິແລ້ວນັ້ນເອງ 2. ຕົກຂາວຫລາຍກວ່າປົກຕິ ເກີດຈາກຮໍໂມນເອດໂຕເຈນມີການປ່ຽນແປງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳໄຫລອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫລຸດອອກມາເປັນຕົກຂາວ. 3. ມີເລືອດອອກມາແບບກະປິບກະປ່ອຍຄ້າຍໆກັບເວລາໃກ້ໝົດປະຈຳເດືອນ ຊຶ່ງອາດຈະເກີດຈາກຕົວອ່ອນທີ່ໄປຝັງຕົວຢູ່ເທິງຝາມົດລູກ. 4. ຮູ້ສຶກຄັດເຕົ້ານົມເນື່ອງຈາກເຕົ້ານົມຈະເກີດການປ່ຽນແປງອາດຈະຮູ້ສຶກຄັດຕຶງຄ້າຍໆກ່ອນມີປະຈຳເດືອນຫລືສຽວຈີ໊ດໆ ຊຶ່ງອາການນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫລັງຈາກທີ່ປະຈຳເດືອນເລີ່ມຂາດປະມານ 1 ອາທິດ 5. ຫາຍໃຈຖີ່ຂຶ້ນ ການຫາຍໃຈຮ້ອນຫລືຖີ່ຂຶ້ນເກີດຂຶ້ນຈາກຕົວອ່ອນໃນມົດລູກຕ້ອງການອັອກຊິເຈນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງຫາຍໃຈເລື້ອຍຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່ານັ້ນເອງ. 6. ວິນຫົວໜ້າມືດເນື່ອງຈາກຮໍໂມນ ແລະ ຄວາມດັນໃນຮ່າງກາຍເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກວິນຫົວ ແລະ...

ຜົນຕົກຄ້າງຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ…

ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດກາຍເປັນສັນຍະລັກຂອງເສລີພາບທາງເພດເມື່ອເກືອບ 50 ປີ ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ແຕ່ເຄີຍຄິດສົງໄສຫລືບໍ່ວ່າ ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດເຮັດວຽກແບບໃດ ຜູ້ຍິງສາມາດຫາຢາເມັດຄຸມກຳເນີດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ມີຄົນຈຳນວນບໍ່ເທົ່າໃດທີ່ຮູ້ເຖິງຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ ມີຜູ້ຍິງຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢານີ້ຢູ່ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມໃຊ້ຢານີ້ຄວນສຶກສາກ່ອນວ່າ ຢານີ້ມີຜົນແບບໃດກັບຮ່າງກາຍເຮົາ. ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດເຮັດວຽກແບບໃດ? ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດມີສ່ວນປະສົມຂອງ ຮໍໂມນ ທີ່ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍສານເຄມີຫລາກຫລາຍຮູບແບບເຂົ້າມາລວມກັນ ສານເຄມີເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະເປັນໝັນຊົ່ວຄາວ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພາຍໃນອະໄວຍະວະຫລາຍຢ່າງໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: - ຢາຈະໄປຢຸດການເຮັດວຽກງານຂອງຮັງໄຂ່. - ຢາເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມປາກມົດລູກໜາຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະເປີມເຂົ້າເຖິງໂຕມົດລູກ. - ຢາເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມຝາໂພງມົດລູກບາງລົງ ເຮັດໃຫ້ການຝັງໂຕຂອງໄຂ່ທີ່ຖືກປະສົມແລ້ວຍາກຂຶ້ນ. - ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດເປັນສາເຫດໃຫ້ມີເລືອດອອກຄືມີປະຈຳເດືອນໃນໄລຍະເວລາ...

ເປັນຫຍັງຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກມາໝົດປີ ແຕ່ບໍ່ມີເງິນເກັບ…

ບັນຫານີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຄາໃຈຫຼາຍໆຄົນວ່າເປັນຫຍັງຕົນເອງຕັ້ງໃຈ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ ແຕ່ບາດສະຫຼຸບທ້າຍປີມາພັດບໍ່ເຫັນມີເງິນເກັບເຫຼືອຢູ່ເລີຍ ຍ້ອນສາເຫດໃດນັ້ນໄປອ່ານເບິ່ງນຳກັນເລີຍ… 1.ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າຈ້າງທີ່ໜ້ອຍເປັນບັນຫາທີ່ຫຼາຍໆຄົນປະສົບພົບພໍ້ ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ທັນກ້າວໜ້າພໍສົມຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານຍັງຕ່ຳຖ້າທຽບກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ຄ່າຄອງຊີບພັດສູງຍ້ອນການຄວບຄຸມປະລິມານລາຄາສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຖານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍ.2.ມີລາຍໄດ້ແຕ່ຊ່ອງທາງດຽວດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າຜ່ານມາໃນຂໍ້ທີໜຶ່ງ ເງິນເດືອນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານບ້ານເຮົາຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳ ຖ້າຈະອາໄສແຕ່ລາຍໄດ້ແຕ່ຊ່ອງທາງດຽວນັ້ນ...

ກິນກ້ວຍໃນຕອນເຊົ້າ ຊ່ວຍປິ່ນປົວ 6 ພະຍາດຮ້າຍນີ້…

ກິນກ້ວຍໃນຕອນເຊົ້າ ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະຈະຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ ດ້ວຍການກິນກ້ວຍມື້ລະໜ່ວຍໃນຕອນເຊົ້າ ເພາະກ້ວຍມີແຮ່ທາດ ແລະວິຕາມິນຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີປະໂຫຍດກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ 1.ທ້ອງຜູກ: ເພາະກ້ວຍມີໃຍອາຫານສູງ ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍໄດ້ດີ 2.ພະຍາດເລືອດຈາງ: ກ້ວຍເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີທາດເຫຼັກຫຼາຍ ແລະທາດເຫຼັກ ຈະໄປກະຕຸ້ນການຜະລິດຮີໂມໂກຣບິນໃນເມັກເລືອດ ໃຫ້ຄົນເລືອດຈາງກັບມາແຂງແຮງ 3.ຄວາມດັນເລືອດສູງ: ກ້ວຍເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີໂພແທັສສູງທີ່ສຸດໃນບັນດາໝາກໄມ້ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ດີ 4.ຫຼຸດກົດໃນກະເພາະອາຫານ: ຄົນທີ່ມີກົດໃນກະເພາະອາຫານ ພຽງແຕ່ກິນກ້ວຍໃນຕອນເຊົ້າມື້ລະໜ່ວຍ ຈະຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າອາການທ້ອງຮ້ອງ ຈະບໍ່ມາໃກ້ອີກ 5.ລຳໄສ້ເປັນບາດແຜ: ເພາະເນື້ອທີ່ນຸ້ມຂອງກ້ວຍ ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງກັບກະເພາະອາຫານ ແລະມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍເຄືອບໜັງໃນລຳໄສ້ ຊ່ວຍປິ່ນປົວບາດແຜໃຫ້ຫາຍດີໄວຂຶ້ນ 6.ເສັ້ນເລືອດຝອຍແຕກ: ການກິນກ້ວຍຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເຊົ້າ...

ເສຍວັດທະນະທໍາແມ່ນເສຍຊາດ ແລະ ຄວາມຈະເລີນກ້າວ…

ກົງລໍ້ຂອງການພັດທະນາຈະໝູນໄປໜ້າຕະຫຼອດເວລາ ເພາະມັນແມ່ນກົດເກນທຳມະດາຂອງໂລກ ເຊິ່ງຈະຕ່າງກໍ່ແຕ່ວ່າກົງລໍ້ດັ່ງກ່າວ ມັນໝູນໄປຖືກທາງຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ພວກເຮົາມີນະໂຍບາຍເລື່ອງການຄັດສັນເອົາວັດທະນະທຳ ຫຼື ເຊີດຊູເອກະລັກວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ແຕ່ຍັງມີບາງພາກສ່ວນເບິ່ງຄືວ່າເຮັດໄປຕາມເບິ່ງຄືມ່ວນ ແລະ ຫຼົງໄປກັບຄວາມເພິດເພີນຈົນລືມກຳນົດວ່າ ສິ່ງທີ່ຕົນວາງສະແດງຢູ່ນັ້ນມັນແມ່ນເອກະລັກ, ມັນແມ່ນສິລະປະວັດທະນະທຳ ຂອງລາວເຮົາແທ້ ຫຼື ບໍ່ ?.

ສະຫະລັດ ພົບໄວຣັສ ຊະນິດໃໝ່ມີ ເຫັບເປັນໂຕນໍາເຊື່ອ!!!

ສໍານັກງານຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກຂອງສະຫະລັດພົບ “ເບີຣ໌ເບິນ” ໄວຣັສ ຊະນິດໃໝ່ທີ່ມີເຫັບ ແລະ ຫມັດເປັນໂຕນໍາເຊື້ອ. ສໍານັກຂ່າວ CNN ລາຍງານຈາກກຸງວໍຊິງຕັນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາວ່າ: ສໍານັກງານຄວຍຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກຊອງສະຫະລັດ (ຊີດີຊີ) ອອກຖະແຫຼງການເລື່ອງການຄົ້ນພົບໄວຣັສ ຊະນິດໃໝ່ ຈາກການກວດວິເຄາະ ເລືອດຂອງຜູ້ປ່ວຍຊາຍໄວ 50 ປີ ລາຍໜຶ່ງ ທີ່ເສຍຊີວິດໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນ ໃນເມືອງເບີຣ໌ເບິນ...

ການດື່ມນ້ຳໝາກນາວໃຫ້ຖືກວິທີ ໄດ້ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫລາຍກວ່າທີ່ຄິດ!!!

ທີ່ຜ່ານມາເຮົາອາດຮູ້ວ່າດື່ມນ້ຳໝາກນາວດື່ມດີມີປະໂຫຍດ ແຕ່ຈະດື່ມແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຄຸນຄ່າສູງສຸດມື້ນີ້ແອດມີເຄັດລັບດີໆມາຝາກດັ່ງນີ້: ກ່ອນອື່ນໃຫ້ລ້າງໝາກນາວໃຫ້ສະອາດແລ້ວນຳໄປໃສ່ຕູ້ເຢັນ ຫລັງຈາກນັ້ນ 2 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ນຳອອກມາຊອຍເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ, ນຳໝາກນາວທີ່ຊອຍແລ້ວວາງລົງໃນພາຊະນະປິດຝາສະນິດ, ຕື່ມນ້ຳເຜິ້ງ ແລະ ນ້ຳລົງໄປ ປິດຝາໃຫ້ສະນິດ ແລະ ນຳໄປແຊ່ຕູ້ເຢັນຮຸ່ງເຊົ້າຂຶ້ນມາຈັບ 2 ປ່ຽງທຳອິດມາກິນກັບນ້ຳອຸ່ນ ໝາກນາວໜ່ວຍໜຶ່ງສາມາດແບ່ງກິນໄດ້ປະມານ 1 ອາທິດ. ການບໍ່ໃສ່ນ້ຳຕານ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກການດື່ມນ້ຳໝາກນາວ

ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ນໍ້າອັດລົມ ຊິຄັກປານນີ້ (ຊົມຄລິບ)

ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ນໍ້າອັດລົມ ຊິຄັກປານນີ້ (ຊົມຄລິບ). ເປັນຄລິບສາທິດ ສະລະພັດປະໂຫຍດ ເອົານໍ້າອັດລົມ ໂຄຄາໂຄລາ ມາເຮັດການອະນາໄມ ແລະ ປະສົມກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ເປັນຢ່າໄລ່ສັດຕູພືດ. ທ່ານໃດຢາກຮູ້ວ່າ ມັນເຮັດໄດ້ແທ້ບໍ່ ກໍ່ລອງທົດລອງໃຊ້ເບິ່ງເດີ. https://www.facebook.com/FirstMediaBlossom/videos/10155867293024586/   ເປັນຈັ່ງໃດ ເບິ່ງຈົບແລ້ວ ຄັກບໍ່? ນໍ້າອັດລົມ. Cr: Blossom -------- ແນະນຳຄລິບຊີວິດຈິງ ຈາກນັກປັ່ນແຂນດຽວ ທີ່ຈະຊ່ວຍປຸກແຮງບັນດານໃຈແກ່ທ່ານ https://www.facebook.com/DipStories/videos/169554720427631/ ------------------------------------------ ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ LINE ID:...

ສໍາລັບທ່ານກໍາລັງ ຢາກໄດ້ ຫ້ອງນອນ ແລະ ຕຽງນອນຄັກໆ ເລືອກໄດ້ເລີຍ… ມີ 100 ແບບ

ມາເອົາໃຈຄົນມັກຕົບແຕ່ງຫ້ອງນອນ ສໍາລັບທ່ານກໍາລັງ ຢາກໄດ້ ຫ້ອງນອນ ແລະ ຕຽງນອນຄັກໆ ເລືອກແບບໄດ້ເລີຍ... ມີ 100 ແບບ ງາມໆ ມີແບບໃດຖືກໃຈບໍ່?