ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານຢູ່ເມືອງເລົາງາມ ສາມັກຄີກັນສ້ອມແປງທາງຍາວເກືອບ 2 ກິໂລແມັດ

0
1037

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ປະຊາຊົນ 400 ກວ່າຄົນພາຍໃນ 2 ບ້ານຂອງເມືອງເລົາງາມ, ແຂວງສາລະວັນ ຄື: ບ້ານດະເຊ້ຍໂພນຫີນ ແລະ ບ້ານດະເຊ້ຍນ້ອຍ ສາມັກ ຄີກັນສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່ຂອບເຂດ 2 ບ້ານດັ່ງກ່າວ. ໜ້າທວຽກທີ່ປະຕິບັດແມ່ນການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພ, ຂຸດຮ່ອງລະ ບາຍນໍ້າ ພ້ອມນໍາເອົາຫີນ, ດີນມາຖົມທາງບາງບ່ອນທີ່ເປັນຂຸມ ແລະ ຖາງຫຍ້າອະນາໄມຂອບເຂດ 2 ແຄມທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ 2 ບ້ານ ແລະ ບ້ານອອ້ມຂ້າງມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

ການສ້ອມແປງທາງຄັ້ງນີ້ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 1,2 ລ້ານກີບ ໂດຍໄດ້ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນພາຍໃນບ້ານ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here