Uncategorized

JDB ເປີດໂຕ ຜະລິດຕະພັນບັດ Union Pay ແລະບັດ Visa Contactless.

ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2020, ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ມີພິທີເປີດໂຕ ​ ຜະລິດຕະພັນບັດ Union Pay ແລະບັດ Visa Contactless.  ເຊີ່ງເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ທ່ານ ສຸລິສັກ ທໍານຸວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.        ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ວິໄລ ສີພະພອນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ການບໍລິການ ໃນຊ່ວງໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການຫຼຸດລົງ ແລະເກີດຄວາມສະດວກວ່ອງໄວຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກໃນການໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍຂື້ນ ຈົນນຳໄປສູ່ການປ່ຽນພຶດຕິການການໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງກວ້າງ. Contactless Payment ຫຼື ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ໄດ້ສຳພັດ ກໍເປັນອີກນະວັດຕະກຳໜື່ງທີ່ມີການເຕີບໂຕໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ກາຍມາເປັນໜື່ງໃນທາງເລື່ອກຂອງວິທີການຊຳລະເງິນ.              ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສຳພັດລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຊື່ງເປັນມາດຕະການທີ່ສຳຄັນໃນການຄວບຄຸ່ມການແຜ່ລະບາດ ເຮັດໃຫ້ Contatless Payment ເປັນລະບົບການຊຳລະເງິນທີ່ມີສຳພັດນ້ອຍທີ່ສຸດ.             ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ Contactless Payment ຄື ຫຼຸດຜ່ອນການຖືເງິນສົດ ຊື່ງນຳໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ທັງເບື້ອງຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ເບື້ອງຜູ້ປະກອນການ ທັງຕົ້ນທຶນໃນການຈັດເກັບ ແລະ ການຂົນຍ້າຍ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການໂຈລະກຳ  ທັງນີ້ໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, Contactless Payment ຍັງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໄດ້ອີກດ້ວຍ. ເນື່ອງຈາກເປັນການຊຳລະເງິນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສຳພັດເງິນສົດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ນອກຈາກນີ້ ເທັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວຍັງເປັນການເພີ່ມຄວາມສະດວກວ່ອງໄວໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ ໃຊ້ເວລາພຽງ 2 –...

ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ມອບພັນທະອາກອນກໍາໄລລ່ວງໜ້າມູນຄ່າ 4.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ

ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ມີຄວາມຍິນດີປະກາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ມອບພັນທະອາກອນກໍາໄລລ່ວງໜ້າລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 4.1 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ. ການມອບພັນທະອາກອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ປະເທດລາວ ນອກເໜືອຈາກຄ່າພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ອາກອນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ລວມທັງຄ່າທໍານຽມບໍລິການນໍາເຂົ້າ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມດໍາເນີນງານໃນລາວ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄປມອບພັນທະອາກອນກໍາໄລໃຫ້ລັດຖະບານລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມດໍາເນີນງານຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2019, ການມອບພັນທະອາກອນກໍາໄລເປັນເງິນສົດຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແມ່ນມີມູນຄ່າລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 259 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ, ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ ກ່າວວ່າການມອບພັນທະອາກອນກໍາໄລລ່ວງໜ້າໃນອາທິດນີ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນອັນໜັກແໜ້ນຂອງບໍລິສັດ ໃນການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ, ສະໜັບສະໜູນມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຊ່ວຍພັດທະນາສັງຄົມຂອງພະນັກງານບໍລິສັດ. “ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ. ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນມີຄ່າໃຫ້ກັບບັນດາຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໄປດໍາເນີນງານ ແລະ ໃຫ້ກັບສັງຄົມລາວ.ທ່ານ ຈັນເພັງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ “ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໂດຍຜ່ານການມອບພັນທະຄ່າພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ. ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າພວກເຮົາຈະມີຜົນສໍາເລັດດີ ໃນປີໃໝ່ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມມຸ້ງໝັ້ນອັນຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານດັ່ງກ່າວນີ້.”

ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ມອບ 60 ລ້ານກີບ ສະໜັບສະໜຸນງານວາງສະແດງສິນຄ້າລາວ Made in Laos 2020

ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ LOCA ແລະ ບໍລິການແອັບຊັອບປິ້ງອອນລາຍ LOCA Gro ໄດ້ມອບເງິນສະໜັບສະໜຸນງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Made in Laos 2020 ມູນຄ່າ 60 ລ້ານກີບ. ພິທີມອບຮັບເງິນສະໜັບສະໜຸນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງການສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ທັນວາ 2020, ມອບໂດຍທ່ານ ສຸລິໂຍ ວົງດາລາ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ແລະ ຮັບໂດຍທ່ານນາງ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ ຮອງປະທານ ສຄອຊ. ການສະໜັບສະໜຸນຈັດງານ Made in Laos ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນລາວ ແລະ ຊ່ວຍຟື້ນຟູເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ສືບຕໍ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ກັບຄົນລາວໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເຊື່ອວ່າ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າລາວຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໄດ້ມີເວທີໃນການໂຄສະນາສິນຄ້າ, ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງລາວໃນທຸກຂະແໜງການທີ່ມີທ່າແຮງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທົ່ວປະເທດລາວ. ງານວາງສະແດງສິນຄ້າລາວ Made in Laos 2020 ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ຫາ 3 ມັງກອນ 2021 ນີ້ ເຊິ່ງໃນໂອກາດນີ້ທາງ ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ກໍຈະໄດ້ເປີດໂຕແອັບໂລກ້າໂກຣ (LOCA Gro) ແອັບຊັອບປິ້ງອອນລາຍພາຍໃນງານດັ່ງກ່າວນີ້ ພ້ອມທັງນຳເອົາຮ້ານຄ້າຫຼາຍກວ່າ 100 ຮ້ານ ແລະ ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 10,000 ລາຍການ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານທາງແອັບພລິເຄຊັນເທິງມືຖື ແລະ ຈັດສົ່ງໄປເຖິງບ້ານຂອງຜູ້ຊື້.

ເອັດສຊີຈີ ສານຕໍ່ມອບທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ “SCG Sharing the Dream” ປີທີ 9

 ວັນທີ 06 ທັນວາ 2020, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອັດສຊີຈີສານຕໍ່ໂຄງການ “ SCG Sharing the Dream” ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນປີທີ 9 ເຊິ່ງຖືເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການກິດຈະກໍາເພື່ອສັງຄົມຂອງເອັດສຊີຈີ ທີ່ເນັ້ນສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັກກະຍະພາບເຍົາວະຊົນຂອງປະເທດໃນອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ເປັນຄົນເກັ່ງ ແລະ ດີມີຄວາມກະຕັນຍູ ແຕ່ຂາດເຂີນທຶນຮອນແລະເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ ທ່ານ ພີລະມາດ ວະຈະນານະວັດ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຄໍາມ່ວນ ຊີມັງ ຈໍາກັດ ກ່າວວ່າ: “ເອັດສຊີຈີໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນ້ອງນັກຮຽນ ເຊິ່ງປີນີ້ເປັນປີທີ 9 ພວກເຮົາເບິ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມໄຝ່ຝັນ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ປີນີ້ທາງພວກເຮົາໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃຫ້ນ້ອງນັກສຶກສາຈຳນວນ 14 ຄົນ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໂຄງການມອບທຶນການສຶກສາ SCG Sharing the Dream ຈະເປັນການມອບໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ກັບນ້ອງໆທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ ທ່ານ ພັນທະນະສອນ ສະຖຽນຮຸ່ງເຮືອງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເອັດສຊີຈີ ອິນເຕີເນຊັນແນລ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ...

ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ 2 ເມືອງຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ 2 ຈຸດຄື: ບ້ານທ່າຂາມລຽນ, ບ້ານລະຫານໍ້າ ເມືອງສອງຄອນ ແລະ ບ້ານກອງປະທຸມວັນ ເມືອງຊົນນະບູລີ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ຈິນດາສັກ ຍົດຫມັ້ນຄົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ເອັນທີພີ ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 100 ລ້ານກີບ.  ທ່ານ ພັອ. ລໍາຄູນ ວໍລະວົງ ເຈົ້າເມືອງສອງຄອນ ໄດ້ລາຍງານສະພາບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເຂດເມືອງສອງຄອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ 23 ບ້ານ, 2.628 ຄອບຄົວ, 15.493 ຄົນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດນໍ້າຖ້ວມ 5.416,25 ເຮັກຕາ, ໜອງປາ 340 ໜອງ, ເນື້ອທີ່ສວນປູກພືດ 96,58 ເຮັກຕາ, ອ່າງເກັບນ້ຳ 1 ແຫ່ງ, ລະບົບຊົນລະປະທານ 9 ແຫ່ງ, ສະຖານີຈັກສູບ ນ້ຳ 9 ແຫ່ງ, ສັດລ້ຽງຕາຍ ແລະ ສູນຫາຍ 17 ໂຕ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄື: ເສັ້ນທາງເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 10 ເສັ້ນ, ໂຮງຮຽນຢຸດການຮຽນການສອນຊົ່ວຄາວ 12 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 2 ແຫ່ງ ແລະ ນໍ້າສ້າງ-ນໍ້າບາດານ...
All countries
95,675,684
Total confirmed cases
Updated on January 18, 2021 5:34 pm
Italy
2,390,101
Total confirmed cases
Updated on January 18, 2021 5:34 pm
Spain
2,252,164
Total confirmed cases
Updated on January 18, 2021 5:34 pm
Iran
1,336,217
Total confirmed cases
Updated on January 18, 2021 5:34 pm
Germany
2,055,693
Total confirmed cases
Updated on January 18, 2021 5:34 pm

Frequently Asked Questions