ສະຫາຍ ຄຳຜອຍ ວັນນະສານ ເປັນເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ

0
1438

ແຈ້ງຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຄັ້ງທີ XI ເຊິ່ງມີຜູ້ແທນສົມບຸນທັງໝົດ 287 ສະຫາຍ ຍິງ 39 ສະຫາຍ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ສະໄໝທີ XI ມີທັງໝົດ 33 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາສະຫາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ສະຫາຍ ຄຳຜອຍ ວັນນະສານ

2. ສະຫາຍ ບົວທອງ ອູ່ແສງຄຳ.

3. ສະຫາຍ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ.

4. ສະຫາຍ ຄຳເຫຼັກ ໃຈອິສານ.

5. ສະຫາຍ ທອງສະຫັວນ ທຳມະວົງ.

6. ສະຫາຍ ສັນຕິ ແກ້ວຍະສານ.

7. ສະຫາຍ ພັນເອກ ທິດແກ້ວ ພົມປັນຍາ.

8. ສະຫາຍ ວິສອນ ລາວເມົາ.

9. ສະຫາຍ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ,

10. ສະຫາຍ ບຸນທະວີ ສໍສຸກັນ.

11. ສະຫາຍ ພອນໄຊ ແກ້ວສົມພັນ.

12. ສະຫາຍ ປອ ຈັນສີ ແສງສົມພູ

13. ສະຫາຍ ນາງ ຕຸລາພອນ ອະລິຍະ.

14. ສະຫາຍ ນາງ ສົມສຸກ ໄຊພະຈັນ.

15. ສະຫາຍ ສົມພາບ ດາລາຈັກ.

16. ສະຫາຍ ນາງ ຈັນມະນີ ນາມວົງ.

17. ສະຫາຍ ທອງສຸກ ເປົາສຸລີ.

18. ສະຫາຍ ສົມຈິດ ສິດທິວົງ

19. ສະຫາຍ ສົມຫັວງ ສຸມວິໄລ

20. ສະຫາຍ ພອນທະວີ ໄຊມົນຕີ

21. ສະຫາຍ ອ່ອນຄຳ ອິນແສງ.

22. ສະຫາຍ ພອນໄຊ ອ່ອນສາ.

23. ສະຫາຍ ພອນສຸຈິດ ລີລາວົງ

24. ສະຫາຍ ທອງຕື ເກຍສະບົງ

25. ສະຫາຍ ບົວຫົງ ຄຳຫາ

26. ສະຫາຍ ພັນເອກ ຄຳຈັນ ແສງລາວົງ.

27. ສະຫາຍ ນາງ ດວງຈັນ ຊາມົນຕີ.

28. ສະຫາຍ ທະນູຄຳ ປິດຈະວົງ.

29. ສະຫາຍ ປອ ວັນໄຊ ສຸກສັນ.

30. ສະຫາຍ ຫຸມເພັງ ຈອມວີສານ

31. ສະຫາຍ ດຣ ບຸນສາລີ ຈິດດາພອນ.

32. ສະຫາຍ ທອງ ອາລີ.

33. ສະຫາຍ ປອ ວັນໄຊ ແສນຍອດ.

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍບັນດາສະຫາຍທີ່ມີອາຍຸກະສຽນດັ່ງນີ້:

– ອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປມີ 2 ສະຫາຍ ກວມ 6%

– ອາຍຸ 46 ປີ ຫາ 59 ປີມີ 19 ສະຫາຍ ກວມ 57%

– ອາຍຸ 45 ປີ ລົງມາມີ 12 ສະຫາຍ. ກວມ 37 %

– ອາຍຸສູງສຸດ 61 ປີ, ອາຍຸຕໍາສຸດ 39 ປີ, ອາຍຸສະເລ່ຍ 50 ປີ.

2. ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຊຸດທີ XI ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ 11 ສະຫາຍ, ພ້ອມນັ້ນໄດ້ເປັນເອກະສັນຢ່າງສົມບຸນ ເລືອກເອົາເລຂາ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ແລະ ເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານ – ຮອງປະທານກວດກາພັກ ດັ່ງນີ້:

2.1. ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ປະກອບດ້ວຍບັນດາສະຫາຍຄື:

1. ສະຫາຍ ຄຳຜອຍ ວັນນະສານ.

2. ສະຫາຍ ບົວທອງ ອູ່ແສງຄຳ.

3. ສະຫາຍ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ.

4. ສະຫາຍ ຄຳເຫຼັກ ໃຈອິສານ.

5. ສະຫາຍ ທອງສະຫັວນ ທຳມະວົງ.

6. ສະຫາຍ ສັນຕິ ແກ້ວຍະສານ.

7. ສະຫາຍ ພັນເອກ ທິດແກ້ວ ພົມປັນຍາ.

8. ສະຫາຍ ວິສອນ ລາວເມົາ.

9. ສະຫາຍ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ.

10. ສະຫາຍ ບຸນທະວີ ສໍສຸກັນ.

11. ສະຫາຍ ພອນໄຊ ແກ້ວສົມພັນ.

2.2. ເລືອກຕັ້ງເລຂາ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຄື:

1. ສະຫາຍ ຄຳຜອຍ ວັນນະສານ ເປັນເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ.

2. ສະຫາຍ ບົວທອງອູ່ ແສງຄຳ ເປັນຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ.

3. ສະຫາຍ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ເປັນຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ.

2.3. ເລືອກຕັ້ງປະທານ, ຮອງປະທານກວດກາພັກແຂວງ.

1. ສະຫາຍ ບຸນທະວີ ສໍສຸກັນ ເປັນປະທານກວດກາພັກແຂວງ.

2. ສະຫາຍ ໂລ ອາຢີງ ເປັນຮອງປະທານກວດກາພັກແຂວງ.

3. ສະຫາຍ ຊີງໄຊ ຂັນທະສັກ ເປັນຮອງປະທານກວດກາພັກແຂວງ.

4. ສະຫາຍ ຄຳແດງ ອິນດາວົງ ເປັນຮອງປະທານກວດກາພັກແຂວງ.

2.4. ເລືອກຕັ້ງຜູ້ແທນສົມບູນ ແລະ ສໍາຮອງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ທັງໝົດ 20 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍຄື:

1. ສະຫາຍ ຄຳຜອຍ ວັນນະສານ.

2. ສະຫາຍ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ.

3. ສະຫາຍ ຄຳເຫຼັກ ໃຈອິສານ.

4. ສະຫາຍ ທອງສະຫັວນ ທຳມະວົງ.

5. ສະຫາຍ ສັນຕິ ແກ້ວຍະສານ.

6. ສະຫາຍ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ.

7. ສະຫາຍ ບຸນທະວີ ສໍສຸພັນ.

8. ສະຫາຍ ພັນເອກ ທິດແກ້ວ ພົມປັນຍາ.

9. ສະຫາຍ ພອນໄຊ ແກ້ວສົມພັນ.

10. ສະຫາຍ ວີສອນ ລາວເມົາ.

11. ສະຫາຍ ປອ ຈັນສີ ແສງຊົມພູ.

12. ສະຫາຍ ນາງ ສົມສຸກ ໄຊພະຈັນ

13. ສະຫາຍ ທອງສຸກເປົາສຸລີ.

14. ສະຫາຍ ສົມຈິດ ສິດທິວົງ.

15. ສະຫາຍ ພອນທະວີ ໄຊມົນຕີ.

16. ສະຫາຍ ສົມຫັວງ ສຸມວີໄລ.

17. ສະຫາຍ ອ່ອນຄຳ ອິນແສງ.

18. ສະຫາຍ ພອນໄຊ ອ່ອນສາ.

19. ສະຫາຍ ພັນເອກ ຄຳຈັນ ແສງລາວົງ.

20. ສະຫາຍ ປອ ວັນໄຊ ສຸກສັນ.

+ ເລືອກເອົາຜູ້ແທນສໍາຮອງ 2 ສະຫາຍ ຄື:

1. ສະຫາຍ ບົວຫົງ ຄຳຫາ.

2. ສະຫາຍ ທະນູຄຳ ປິດຈະວົງ.

ບັນດາສະຫາຍຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີລະດັບທິດສະດີ, ການສຶກສາສາມັນ, ມີລະດັບວິຊາສະເພາະ, ມີປະສົບການ, ເປັນຜູ້ມີບົດບາດ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ; ທັງໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ທົດສອບຈາກຂະບວນການຕົວຈິງ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here