ການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນຕ່າງໆມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ

0
5846

ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວແຫ່ງຊາດ (LNSW) – ເປັນ​ລະ​ບົບ​ການ​ແຈ້ງພາສີແບບ ເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ ແລະ ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຢ່າງ​ເຕັມ​ຮູບ​ແບບ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ວຽກ​ງານ​ກາ​ນ​ນຳ​ເຂ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ສົ່ງ​ຜ່ານ​ສິນ​ຄ້າທຸກ​ປະ​ເພດຢູ່​ທີ່​ດ່ານ​ພາ​ສີ​ສາ​ກົນ ແລະ ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ຕ່າງໆໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ໃຫ້ມີ​ຄວາມຄວາມ​ສະດວກ, ວ່ອງ​ໄວ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາ​ບ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ.

         ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ທາງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ໄດ້​ອອກ​ແຈ້ງ​ການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທ​າງ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ການ​​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເລີ່ມ​ຈາກວັນ​ທີ 23 ກຸມ​ພາ 2021 ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ​.

         ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ທາງ​ ບໍ​ລິ​ສັດ​ ບີແວກ (​ລາວ) ​ຈຳ​ກັດ ທີ່​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພ​ັດ​ທະ​ນາ​ກັບ ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວແຫ່ງຊາດ ​ເຂົ້າ​ໃນວຽກງານ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ ໄດ້​ມີ​ການ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃດໆ ເຊິ່ງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ແມ່ນ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທຸກໆ​ວັນ​ຈັນ ​ຫາ ​ວັນ​ສຸກ ຢູ່​ທີ່​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປ​ະ​ຕູ​ດຽວ.

         ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປ​ະ​ຕູ​ດຽວ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ມີ​ການເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ລະ​ບົບແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ແບບ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ ອາ​ຊີ​ກູ​ດ້າ(ASYCUDA system) ນັ້ນ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຫລ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ຈະ​ເປັນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ມີ ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ກາ​ນ​ຄ້າ ແລະ ເປັນ​ການ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສ​ະ​ດວກ​ໃຫ້ແກ່​ວຽກ​ງານ​ການ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາ​ມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ສາ​ມາດບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຕ​າມມ​າດ​ຕະ​ຖານ​ຂອ​ງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ​ອື່ນໆ ອີກ​ດ້ວຍ.ໜ້າ​ທີ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຫລັກໆຂອງລະ​ບົ​ບແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວແມ່ນ:

 • ເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂໍໃບອະ​ນຸ​ຍາດ ແລະ ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ,
 • ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ສິນ​ຄ້າ​ດ້ວຍ​ເລກ​ທິີເອ​ກະ​ສານ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ,
 • ເພື່ອ​ເກັບ​ຄ່າ​ອາ​ກອນ ແລະ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄັງ​ເງິນ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ການຊຳ​ລະ​ເງິນໃນ​​ຄັ້ງ​ດຽວ.

ເຫດຜົນທີ່ມີການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວປະກອບມີ:

 • ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ມີ​ຄວາມ​ງ່າຍ​ດາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ,
 • ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ປັນ​ຫາການນຳ​ໃຊ້​ເຈ້ຍສໍ ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຕ່າງໆ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ແລ້ວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ດຽວ,
 • ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າຢາກ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ການຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດນັ້ນ​ມີ​​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ ແລະ ວ່ອງ​ໄວ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ຜ່ານ​ວີ​ທິການກວດ​ກາ ແລະ ການອະ​ນຸ​ມັດ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມວ່ອງ​ໄວຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ,
 • ເພື່ອ​ເພີ່​ມ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ​ໃນ​ກ​ານ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ລະ​ຫວ່າງ ພ​າກ​ລັດ ແລະ ເອ​ກະ​ຊົນ,
 • ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ຫລັກ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.

ໜ້າທີ່ການດຳເນີນງານຂອງ​​ລະບົບປະກອບມີ:

 • ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ (ການ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ),
 • ການ​ດຳ​ເນີ​ນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ແບບ​ອິ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ (ເພື່ອດຳ​ເນີນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍສິນ​ຄ້າ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງຕ່າງໆ),
 • ອອກ​ໃບ​ຮຽກ​ເກັບ​ເງິນ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ທ​ຳ​ນຽມ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຢູ່​ຈຸດ​ດຽວ
 • ບົດ​ລາຍ​ງານສະ​ຖິ​ຕິ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.

ໂດຍ​ອີງ​ຕາມການ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ ​ກະ​ຊວງ​ການກ​ານ​ເງິນ​ ​​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮຸ້​ວ່າ ລະ​ບົບ ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕ​ູດຽວແຫ່ງຊາດ ​ແມ່ນ​ມີຮູບ​ແບບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ຢູ່​ທີ່​ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຕ່າງໆ ເຊິ່ງ​ລວມມີ​ສິນ​ຄ້າ​ຍົກ​ເວັ້ນ ຫລື ສິນ​ຄ້າ​ງົດ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ ທຸກ​ປະ​ເພດ ນຳ​ອ​ີກ​ດ້ວຍ.

ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ (ລວມ​ມີ​ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ/ສົ່ງ​ອອກ) ແລະ ບັນ​ດາ ​ຊີບ​ປິ້ງ ​ທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ທີ່​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ເຖິງ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ສົ່ງ​ຜ່ານ ສິນ​ຄ້າ​ຕາມ​ດ່ານ​ພາ​ສີ​ສາ​ກົນ​ຕ່າງໆ ແມ່ນ​ຖືກ​ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕຸ​ດຽວ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພ​າ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຮຽ​ນ​ຮ​ູ້​ກາ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວ​ນີ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຕ່າງໆ​ຜູ້​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ອອກ​ລະ​ຫັດ​ຜຸ້​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບນັ້ນແມ່ນ​ໃຫ້​ພ້ອມ​ພາ​ກັນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ໄປ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ເພື່ອ​ອອກ​ລະ​ຫັດ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ລະ​ຫັດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອອກ​ໃຫ້​ແລ້ວ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຈາກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ. 

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ແລະ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ມີ​ພັນ​ທະ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ພາ​ສີອາ​ກອນ​ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄ່າ​ທ​ຳ​ນຽມຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ພາກ​ລັດ​ອື່ນ​ໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນຢູ່​ທີ່​ຈຸ​ດ​ດຽວ.

ໜ່ວຍ​ງາ​ນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ນີ້​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍບັນ​ດາ​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ ຫລື ບັນ​ດາ​ລະ​ບົບອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ​ຕ່າງ​ໆ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໂດຍ​ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລາວ ແລະ ລວມ​ມີ​ຮູບ​ແບບ​ການບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ເຊັ່ນ: i-Banking, BCEL One, LDB Corporate Banking, ເງິນ​ສົດ, ການ​ໂອນ​ເງິນ ແລະ ເຊັກ, ຂ​ຶ້ນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວ​ຈຳ​ກັດ​ໄດ້​ຮັບ​ການມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ລາ​ຄາ​ທີ 120.000 ກີບ ຕໍ່​ການ​ແຈ້ງ 1 ຄັ້ງ ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ຈຳ​ນວນ​ໃບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ເປັນ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ.

ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບນີ້​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້ລວມ​ເອົາຄ່າ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ ແລະ ຄ່າ​ພັນ​ທະ​ອື່ນໆ, ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ ແລະ ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ໜ່ວຍ​ງານ​ພາກ​ລັດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຕ່າງໆ.

ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວ ເປັນ​ໂຄ​ງ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ທຶນ​ລະ​ຫວ່າງ ປະເທດ ສ​ປ​ປ ລາວ ຕາງຫນ້າ​ແມ່ນກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ ບີ​ແວກ (​ລາວ) ຈຳ​ກັດ ເພື່ອຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົ​ບແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ສົ່​ງ​ຜ່ານ ສິນຄ້າ ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ສາ​ກົນຕ່າງໆທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງໃນ​ຂອບ​ເຂດທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄປປະ​ສານ​ງານ​ໄດ້​ທີ່​ຫ້ອງ​ການຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ແຈ້ງ​ພາ​ສີ​ປະ​ຕູ​ດຽວ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານ​ນາ​ໄຊ, ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ເຮືອນ​ເລກ​ທີ: 429, ໜ່ວຍ 41, ຢູ່​ຊັ້ນ​ທີ3 ຂອງ​ຕຶກ​ຂຽວ, ນະ​ຄອນ​ຫລວງວ​ຽງ​ຈັນ ຫລື ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຜ່ານ​​ບັນ​ດາ​ເບິ​ໂທ​ລະ​ສັບ​/ເບີ​ວັອດ​ແອັບຕ່າງໆ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ໄດ້: 020 5489 1405 ຫລື 020 9861 7780 ຫລື 020 5554 4640 ເພື່ອ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ແລະ ຂໍ​ອອກ​ລະ​ຫັດ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ.

ອ​ິ​ເມວ: [email protected]ເວັບ​ໄຊ: www.laonsw.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here