ມາຮູ້ຈັກ ທີ່ມາຂອງລົດກະບະນິສສັນ Nissan

0
995

ທີ່ມາຂອງລົດກະບະນິສສັນ Nissan

ນັບຕັ້ງແຕ່ນິສສັນ Nissan ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ທາງບໍລິສັດໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະໜອງຄວາມພື່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຂັບຂີ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ລົດຍົນ. ນັບແຕ່ປີ 1933, ບໍລິສັດນິສສັນ Nissan ໄດ້ຜະລິດປະເພດລົດຍົນທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມພື່ງພໍໃຈແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່. ປະຫວັດການຜະລິດລົດຍົນຂອງພວກເຮົາຄືການສ້າງຄວາມທ້າທ້າຍໃນການຂັບຂີ່ລົດຍົນຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ມີທີ່ສີ້ນສຸດ.

ທາງນິສສັນ Nissan ໄດ້ເລີ່ມຜະລິດລົດກະບະນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 1933 ພ້ອມກັບການຜະລິດລົດເກັງແດທ໌ຊັນ Datsun ລຸ້ນທີ່ 12. ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານລົດກະບະແດທ໌ຊັນ Datsun ລຸ້ນທີ່ 12, ທີ່ມີເຄື່ອງຈັກ 788cc DAT  ແລະ ມີກໍາລັງການເຜົ່າຜານຢູ່ທີ່ 12 ແຮງມ້າ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ລົດກະບະທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຜະລິດອອກມາຖືວ່າເປັນລົດຍົນທີໃຫ້ຄວາມສະດວກ ແລະ ອະເນກປະສົງທີ່ຍັງບໍ່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຜະລີດລົດກະບະຈື່ງໄດ້ຢຸດຜະລິດລົດຍົນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸປະກອນ ແລະ ອາໄລ່ລົດຍົນຈາກຖານການຜະລິດ ເນື່ອງຈາກລົດຍົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ມີການຂັບຂີ່ທີ່ລໍາບາກ ເວລາທີ່ຂັບຂີ່ໃນໄລຍະທາງໄກ.

ໃນປີ 1955, ລົດກະບະລຸ້ນ 120 ໄດ້ຖືກຜະລິດອອກມາດ້ວຍຮູບຊົງທັນສະໄໝເປັນລຸ້ນທຳອິດ. ແລ້ວໄດ້ມີການພັດທະນາມາເປັນກະບະລຸ້ນ 220 ໃນປີ 1957 ແລະ ລຸ້ນ 320 ປີ 1962. ສ່ວນກະບະລຸ້ນ 520 ແມ່ນຖືກຜະລິດອອກມາເປັນລຸ້ນທີ 4 ໃນປີ 1965 ຊື່ງໄດ້ຮູບຊົງມາຈາກບານານາ ເບັນເດີ ແດທ໌ຊັນ ບູລ໌ເບີດ ‘Banana-Bender’ Datsun Bluebird.

ສ່ວນລົດກະບະຮູບແບບລຸ້ນ 720 ທີ່ສືບຕໍ່ຜະລິດມາແຕ່ປີ 1980 ຈົນເຖີງປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍນິສສັນ ນາວາຣາ ດີ 21 Nissan Navara D21 ໃນປີ 1986.

ໃນຂະນະທີ່ນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara ສືບຕໍ່ຜະລິດ ແລະ ຂາຍໃນຕະຫຼາດລົດຍົນໃນບາງປະເທດ, ລົດກະບະລຸ້ນ D22 ກໍ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ຖືກແນະນຳໃນປີ 1997.

ສືບຕໍ່ຄວາມສຳເລັດ, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດຕົວນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara D4 ໃນປີ 2005, ຈົນເຖີງການແທນທີ່ດ້ວຍນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara NP300 

( ລຸ້ນ D23) ໃນປີ 2015, ເຊິ່ງເປັນລົດທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກໃນປະຈຸບັນ.

ນີ້ເປັນພາກທີ່ 1 ໃນຈໍານວນ 5 ພາກ ຂອງບົດຂຽນພິເສດທີ່ນຳມາສະ

ເໜີທ່ານໂດຍບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີຣ໌ (ລາວ) ຈຳ ກັດ.

ພາບລວມຂອງນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara ລຸ້ນໃໝ່

ລົດກະບະນິສສັນ Nissan ມີປະຫວັດການກໍ່ສ້າງມາຍາວນານຫຼາຍກວ່າ 80 ປີ, ຊື່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ຍຶດໝັ້ນໃນດ້ານຄວາມເຊື່ອໃນການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝ່ຂອງລົດຍົນມາສູ່ລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.

ນັບແຕ່ມີການແນະນໍາລົດກະບະໃນປີ 1985, ທັງລົດກະບະນິສສັນ Nissan ແລະ ແດທ໌ຊັນ Datsun ຜ່ານມາຫຼາຍໆ ທົດສະຕະວັດ ແຜ່ນປ້າຍລົດນາວາຣາ Navara ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ທີ່ສະແດງເຖີງການເອົາຊະນະສະຖານທີ່ທີ່ລົດຍົນເດີນທາງໄປເຖີງບໍວ່າຈະເປັນການຂັບເທີງສັນທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ແລະ ປ່າດົງດິບຂອງປະເທດໄທ ໄປຈົນເຖິງເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງຊິລີໃນອາເມລິກາໃຕ້ເຊີ່ງຕັ້ງຢູ່ສູງກວ່ານໍ້າທະເລ 4,000 ແມັດ. ດ້ວຍໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງຂອງລົດກະບະເຮັດໃຫ້ລົດຍົນສາມາດແລ່ນໄດ້ເທີງສະພາບຖະໜົນທີ່ແລ່ນບໍ່ສະດວກ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ມີຄວາມອິດສະຫຼະ ແລະ ມີຄວາມໜັ້ນໃຈທີ່ຫຼາຍຂື້ນໃນການຂັບຂີ່. ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ລົດຍົນກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມເດີນທາງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ງານ ໜັກ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເດີນທາງແບບປະຈົນໄພ.

ດ້ວຍການທີ່ລົດຍົນໄດ້ກາຍມາເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ  ເດີນທາງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ເຮັດໃຫ້ ນາວາຣາ Navara ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະ ໃນການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເຊີ່ງລວມເຖີງທັງລະບົບການເຄື່ອນທີ່ອັນຊານສະຫຼາດ ແລະ ລະບົົບຄວາມປວດໄພຂອງລົດຍົນເຮັດໃຫ້ ນາວາຣາ Navara ເປັນລົດຍົນທີ່ມີຄວາມລໍ້າສະໄໝ່ທີ່ສຸດຕະຫຼອດເວລາ.

ໃນປີ 2021 ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ແນະນຳລົດທີ່ອອກມາໃໝ່ເຊັ່ນ ນີວ ນິສສັນ ນາວາຣາ New Nissan Navara. ເຊີ່ງດ້ານໜ້າຂອງນາວາຣາ Navara ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ເປັນເອກະລັກ ແລະ ສາມາດຈົດຈໍາໄດ້ງາຍ. ລົດຍົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມາພ້ອມກັບອີນເທີຣ໌ລອກຄ໌ ເກລ໌ interlock grille ເຮັດໃຫ້ລົດຍົນກາຍເປັນລົດທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ທີ່ພົບເຫັນສະເພາະໃນລົດຕະກຸນກະບະຂອງນິສສັນ Nissan ແລະ ໄດ້ຖືກແນະນຳຄັ້ງທຳອິດໃນລົດນິສສັນ ໄທທັນ Nissan Titan ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ – ເຊີ່ງສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ດ້ານໜ້າຂອງລົດຍົນ. ດ້ວຍຮູບຊົງທີ່ໜ້າຂື້ນ ແລະ ເປັນຮູບລວງຕັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ອີນເທີຣ໌ລອກຄ໌ ເຟຣ໌ມ ເກລ໌ interlock frame grille ຍືນອອກໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ຍຶດກັນກັບເອົາເຄື່ອງຈັກ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມແຂງແຮງ ທົນທານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂັບເຄື່ອນຂອງລົດຍົນ.

ສີ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງໂຄງສ້າງຂອງລົດກະບະຄືຮູບສົງທີ່ແໜ້ນໜ້າ ແລະ ພາບລັກທີ່ແຂງແຮງ ເຊີ່ງເປັນຮູບແບບທີ່ງົດງາມດ້ວຍຕະໜ່າງດ້ານໜ້າທີ່ຍົກສູງ ແລະ ມີຄວາມກວ້າງຂອງປະຕູ້ດ້ານຫຼ້ງ. ສ່ວນຕົວອັກສອນຂອງລົດຍົນກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ເປັນຮູບຊົງຕົວອັກສອນທີ່ໂດດເດັ່ນຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ດ້ວຍຮູບລັກໃໝ່ຂອງນາວາຣາ Navara ມີຈຸດເດັ່ນຢູ່ທີ່ດ້ານໜ້າ ແລະ ໄຟຫຼີ່ໃນຕອນກາງເວັນທີ່ເປັນຊົງຮູບຕົວຊີ Cແລະ ເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງ. ໄຟຣັນນີງ ໄລທສ໌ Running Lights ແລະ ຫົວໂຄມໄຟເລດທ໌ ໂປຣ໌ແຈກເຕີຣ໌ LED projector ຊົງ 4 ຫຼ່ຽມ, ເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການອອກແບບທີ່ສວຍງາມ.  ຮູບຊົງຂອງຫົວໂຄມໄຟເລດທ໌ LED ແບບໃໝ່ເຮັດໃຫ້ໄຟລົດຍົນສະຫວ່າງຂື້ນກວ່າເກົ່າ ຂະນະທີ່ໄຟໂປຣ໌ເຈັກເຕີ projector ທັງ 4 ດວງ ເຮັດໃຫ້ໄຟຂອງລົດຍົນມີຄວາມຊັບຊ້ອນໃນຕົວຂອງມັນ.

ຕ້ອງບອກວ່າຮູບຊົງການອອກແບບໃໝ່ທາງດ້ານໜ້າຂອງນາວາຣາ Navara ແມ່ນເປັນເອກະລັກ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ຄວາມໂດດເດັນທີ່ສວຍງາມຂອງລົດຍົນນິສສັນ Nissan ທີ່ເຫັນມາແຕ່ໄກ.

ສ່ວນໄຟທ້າຍເລດທ໌ LED ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໄຟທີ່ສະຫວ່າງຂື້ນເຮັດໃຫ້ຮູບລັກຂອງໄຟມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງໄຟທີ່ເພີ່ມຂື້ນໄດ້ສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່ ທີ່ໃຊ້ລົດຍົນໃນຕອນກາງຄືນ.

ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຂັບຂີ່ທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ລົດກະບະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງກັ້ນຊົນຫຼັງແບບໃໝ່ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້. ສ່ວນຊຸດຕົບແຕ່ງດ້ານຂ້າງແບບໃໝ່ຍັງເຮັດໃຫ້ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີຂື້ນ ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຜົ່າຜານຂອງນໍ້າມັນດີຂື້ນ.ສີ່ງທີ່ລືມບໍ່ໄດ້ຄືການອອກແບບໃໝ່ຂອງກົງລໍ້ທີ່ມີຮູບຊົງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ສວຍງາມດ້ວຍການນໍາໃຊ້ສອງໂທນສີ ດູໂອລ໌ ໂທນ 18 dual-tone 18ທີ່ເພີ່ມຄວາມສົມບູນແບບໃຫ້ແກ່ນາວາຣາ Navara ດ້ວຍຮູບຊົງທີ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ.

ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືການປະສົມປະສານຄວາມທົນທານຂອງລົດກະບະທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໂດຍສານທີ່ເພີ່ມຂື້ມພ້ອມດ້ວຍລະດັບຂອງເທັກໂນໂລຢີທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກຍີ່ຫໍ້ລົດຍົນທີ່ຫຼູຫຼາ. ນາວາຣາ Navara ລຸ້ນໃໝ່ຍັງຍົກລະດັບສະປຣີງດ້ານຂອງລົດຍົນແບບມັລທີລີ້ງ multilink ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລົດຍຶດກັບທ້ອງຖະໜົນ ມີການຊົງຕົວຂອງລົດຍົນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂັບຂີ່ສະດວກສະບາຍ.

ນີ້ເປັນພາກທີ່ 2 ໃນຈໍານວນ 5 ພາກ ຂອງບົດຂຽນພິເສດທີ່ນຳມາສະ

ເໜີທ່ານໂດຍບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີຣ໌ (ລາວ) ຈຳ ກັດ.

ການອອກແບບໃໝ່ທີ່ແຂງແຮງ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍພາຍໃນລົດ

ນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara ລຸ້ນໃໝ່ ເປີດຕົວດ້ວຍການອອກແບບໂຄງຮ່າງລົດຍົນທີ່ທົນຕໍ່ການແຕກຫັກ ມີຄວາມແຂງແຮງໃນຕົວ, ການອອກແບບທາງດ້ານນອກຂອງລົດຍົນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນ; ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການນໍາໃຊ້ທົນທານ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວທີ່ເພີ່ມຂື້ນ.

ພາຍໃນລົດຍົນ, ດ້ວຍຮູບລັກຂອງນາວາຣາ Navara ລຸ້ນໃໝ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຂັບຂີ່ມີຄວາມງຽບ ແລະ ດ້ວຍອົງປະກອບລົດຍົນມີການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປັບປຸງການແຍກສຽງລົບກວນທີ່ມາຈາກແວ່ນໜ້າລົດ ແລະ ແວ່ນດ້ານຂ້າງດ້ວຍແກ້ວແລມມີເນັທດ໌  laminated ເຊີ່ງຊ່ວຍລົດຄວາມຕຶງຄຽດຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງດ້ານໜ້າຂອງລົດກະບະໃນປັດຈຸບັນຍັງເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເນັ້ນການອອກແບບເພື່ອຜູ້ຂັບຂີ່. ຊື່ງລວມເຖີງການອອກແບບພວງມະໄລ 3 ກ້ານແບບຊົງສະພອດທ໌ໃນແບບລົດຍົນນີສສັນ Nissan ລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ມີການປັບປຸງໜ້າຈໍລົດຍົນທີ່ກ້ວາງຂື້ນ 8 ນີ້ວ ເຊີ່ງໃຊ້ລະບົບສໍາຜັດຄໍາສັ່ງດ້ວຍສຽງ ແລະ ຈໍສະແດງການເດີນທາງ. ລົດຍົນໄດ້ເພີ່ມການຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນການນໍາໃຊ້ລົດຍົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ດ້ວຍໜ້າຈໍທີ່ກວ້າງ 8 ນີ້ວ ທີ່ເຂົ້າກັນກັບຕົວລົດຍົນນິສສັນ Nissan ລຸ້ນໃໝ່ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົົບຄວາມບັນເທີງຂອງລົດຍົນ. ລະບົບນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ລົດຍົນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດທ໌ໂຟນ smartphone ເຂົ້າກັບລະບົົບຂອງລົດຍົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຊື່ອມບູລ໌ທູດທ໌ Bluetooth, ການຈົດຈໍາສຽງຄໍາສັງ ແລະ ບອກເສັ້ນທາງການເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຂັບຂີ່ດ້ວຍໜ້າຈໍສະແດງຜົນທີ່ເປັນຈໍມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະ ກວ້າງ 7 ນິ້ວ 

ສ່ວນເບາະນັ່ງດ້ານຫຼັງຂອງລົດຍົນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ, ໂດຍມີການຍົກລະດັບໃຫ້ເບາະນັ່ງທີ່ຮັບກັບນໍ້າໜັກຂອງຂາ ແລະ ເບາະດ້ານຫຼັງທີ່ໂຄ້ງຊ່ວຍຮັບກັບຫຼັງຂອງຜູ້ໂດຍສານ. ດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍເພີ່ມຂື້ນ, ຜູ້ໂດຍສານທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງຍັງສາມາດນຳໃຊ້ບ່ອນວາງແຂນດ້ານຫຼັງ ພ້ອມກັບທີ່ວາງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ໂທລະສັບ.

ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ, ປັດຈຸບັນນາວາຣາ Navara ມີທີ່ສຽບຍູເອັດສ໌ບີ USB ຫຼາຍທີ່ພາຍໃນລົດຍົນ ເພື່ອສາກໄຟອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານໄດ້ສາກໄຟກັບອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດທາງໄກ. ເພື່ອເປັນການຕອບຮັບຕາມຄຳຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ, ໃນຕອນນີ້ລົດກະບະແມ່ນໃຊ້ຮູສຽບຍູເອັດສ໌ບີ USB ລຸ້ນ Type C ໃນຄອນໂຊນ console, ເຊິ່ງສາມາດຮອງຮັບການສາກໄຟຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້.

ນີ້ເປັນພາກທີ່ 3 ໃນຈໍານວນ 5 ພາກ ຂອງບົດຂຽນພິເສດທີ່ນຳມາສະ

ເໜີທ່ານໂດຍບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີຣ໌ (ລາວ) ຈຳ ກັດ.

ດ້ວຍຮູບຊົງທີ່ແຂງແຮງ ມາພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໃນການຂັບຂີ່

ດ້ວຍຮູບລັກແບບໃໝ່ ແລະ ຮູບຊົງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara ທີ່ມາພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝລ້າສຸດ.

ດ້ວຍຮູບລັກແບບໃໝ່ ທີ່ມາພ້ອມເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີລະດັບດີທີ່ສຸດໂດຍການຂັບເຄື່ອນອັນຊານສະຫຼາດຂອງລົດຍົນ  Nissan ເຮັດໃຫ້ນາວາຣາ Navara ກາຍເປັນລົດຍົນທີ່ມີຄວາມລໍ້າສະໄໝທີ່ສຸດ. ເທັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການຂັບຂີ່ໄດ້ເຖີງ 360 ອົງສາ ສໍາລັບລົດຍົນ, ເຊີ່ງຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການຂັບຂີ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຫງຽບໃນການເດີນທາງ. ການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມສະດວກສະບາຍ, ແລະ ຄວາມປອດໄພເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການນຳໃຊ້ລົດຍົນ ບໍ່ວ່າຈະຂັບໄປເຮັດວຽກ ແລະ ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ.

ດ້ວຍກ້ອງທີ່ສາມາດເບີ່ງພາບຮອບທິດທາງຂອງລົດຍົນນິສສັນ Nissan ສາມາດຈັບພາບຮອບຕົວເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດເບິ່ງມຸມ 360 ອົງສາຮອບຍານພາຫະນະເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຂັບ ແລະ ການຈອດ.

ລະບົບລົດຍົນໃນປັດຈຸບັນປະກອບດ້ວຍສອງອົງປະກອບໃໝ່ຄືການກວດສອບວັດຖຸທີ່ກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ ເຊິ່ງຈະເຕືອນຜູ້ຂັບຂີ່ເວລາທີ່ວັດຖຸນັ້ນກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍຮອບຕົວລົດ. ໃນເວລາທີ່ລົດກໍາລັງເຄື່ອນຕົວອອກຈາກທີ່ຈອດລົດ, ລະບົບຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມງຽບໃນການຂັບຂີ່.

ເມື່ອລະບົບ I-MOD ກວດພົບວັດຖຸທີ່ກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ໃກ້ກົບລົດຍົນ, ຈະສົ່ງສຽງເຕືອນ ແລະ ສະແດງກອບສີເຫຼືອງເທີງໜ້າຈໍສະແດງຜົນ ເມື່ອລະບົບກວດພົບວັດຖຸ.

ຖັດໄປຄືລະບົບການໃຊ້ງານ Shift-on-the-fly 4X4 ທີ່ມາພ້ອມກັບລະບົບການກວດສອບທ້ອງຖະໜົນ, ເມື່ອລົດໄປຢູ່ຕຳແໜ່ງ 4LO, ລະບົບການກວດສອບຖະໜົນກໍ່ຈະເປີດໃຊ້ງານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ດ້ວຍຟັງຊັນນີ້ຊ່ວຍຮອງຮັບເວລາພົບສີ່ງກິດຂວາງຂ້າງໆ ດ້ວຍກາານຊະລໍ້ຄວາມໄວດ້ວຍສີ່ລໍ້, ເຮັດໃຫ້ລົດຍົນມີການຊົງຕົວເມື່ອຢູ່ເທີງຖະໜົນທີ່ຢາກແກ່ການຂັບທີ່ສຸດ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຂັບຂີ່. ໜ້າຈໍຈະກັບໄປໜ້າ ຈໍເດີມຫຼັງຈາກລົດແລ່ນເກີນ 10 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ລົດອອກຈາກ ໂໝດ 4LO ດົນກວ່າ 3 ນາທີ.

ລົດກະບະດັ່ງກ່າວຍັງມາພ້ອມຄວາມປອດໄພແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍແບບໃໝ່ ເຊັ່ນທີ່ປັດນໍ້າຝົນທີ່ກວດຈັບນໍ້າຝົນ ທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມໄວໃນການປັດ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ໄດ້ໃຊ້ທັງສອງມືເທີງພວງມະໄລ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການເບິ່ງເຫັນທີ່ຫຼຸດລົງ, ສ່ວນປຸ່ມລັອກປະຕູແບບກວດຈັບຄວາມໄວຈະລັອກປະຕູ້ທັນທີ່ເມື່ອລົດແລ່ນເກີນ 25 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

ນາວາຣາ Navara ລຸ່ນໃໝ່ ຍັງຕິດຕັ້ງແວ່ນດ້ານຂ້າງທີ່ພັບແບບອັດຕະໂນມັດເພື່ອການຈອດທີ່ສະດວກສະບາຍຍີ່ງຂື້ນ ແລະ ມີການເຕືອນທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍເມື່ອລົດຖືກລັອກ ຫຼື ປົດລັອກ.

ນີ້ເປັນພາກທີ່ 4 ໃນຈໍານວນ 5 ພາກ ຂອງບົດຂຽນພິເສດທີ່ນຳມາສະ

ເໜີທ່ານໂດຍບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີຣ໌ (ລາວ) ຈຳ ກັດ.

ການປັບປຸງຟັງຊັນຂອງລົດກະບະ

ບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີຣ໌ລາວ (TCML) ຈະເປີດຕົວລົດກະບະນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara ລຸ້ນໃໝ່ໃນໄວໆ ນີ້ ໃນຕະຫຼາດລົດຍົນໃນລາວ, ເຊິ່ງລົດຍົນມີລະດັບຄວາມປອດໄພ, ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຂັບຂີ່ທີ່ສູງຂື້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການຂັບຂີ່.

ນັບແຕ່ໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານ ລົດກະບະນິສສັນ Nissan ທີ່ແນະນໍາໃນປະເທດລາວລຸ້ນທຳອິດແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັບທ້ອງຖະໜົນໃນລາວ, ລົດນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara ໄດ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຊົມໃຊ້ລົດໃນການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ແລະ ໃຊ້ລົດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຮັບຊ່ວງຕໍ່ຂາຍລົດກະບະ,  ບໍລິສັດຕັນຈົງມໍເຕີຣ໌ລາວ (TCML) ຈະນຳທ່ານໄປສູ້ພັນທະມິດທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈໃນການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ແລະ ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃນໄວໆ ນີ້; ນິສສັນ ນາວາຣາ Nissan Navara ລຸ້ນໃໝ່ ມາພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຢີຫຼາຍຕົວທີ່ມີລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລວມທັງລະບົບການເຄື່ອນທີ່ທີ່ຊານສະຫຼາດຂອງລົດຍົນ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮັດ ນາວາຣາ Navara ມີຄວາມລໍ້າສະໄໝ່ທີ່ສຸດ.

ລົດລຸ້ນໃໝ່ມີເພົາລໍ້ຫຼັງທີ່ແຂງແຮງ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກນໍ້າໜັກ, ເພີ່ມປະລິມານເນື້ອທີ່ກະບະຫຼັງ ແລະ ກັ້ນຊົນດ້ານຫຼັງແບບໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ການວາງເຄື່ອງບັນທຸກງ່າຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນກາານໃຊ້ງານຈາກການຂົນສົົ່ງ ແລະ ການບັນທຸກ. ນອກຈາກນີ້, ພື້ນທີ່ກະບະຫຼັງຍັງມາພ້ອມຂໍຜູກເສືອກ, ທີ່ສາມາດຍືດເຂົ້າກັບວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ການບັນທຸກເຄື່ອງຂອງງ່າຍຂື້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີສີ່ງລົບກວນ.

ພວງມະໄລລົດແບບໃໝ່ຮັບຮອງການໃຊ້ງານກັບມືຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ ໃນເວລາທີ່ແລ່ນລົດດ້ວຍຄວາມໄວຕໍ່າ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂອງພວງມາໄລໃນໄລຍະແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ.

ລົດຍົນຍັງໃຫ້ການຂັບຂີ່ທີ່ງຽບ, ສະດວກສະບາຍ, ລົດການສັ້ນຂອງລົດຍົນ ແລະ ລົດສຽງລົບກວນໃນການຂັບຂີ່.

.

ຮູບລັກໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ລົດຍົນກາຍເປັນລົດທີ່ໃຊ້ໃນການເດີນທາງ ແລະ ການໃຊ້ງານຢ່າງສົມບູນແບບ, ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາຫ້ອງຄົນຂັບທີ່ສະດວກສະບາຍຄວາມສະບາຍ, ມີຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ

Tດ້ວຍດີເອັນເອ DNA ຂອງເຄື່ອງຈັກຂະໜາດ 2.5L ທີ່ມີພະລັງສູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງກໍາລັງມາໃນສອງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ສູງ ແລະ ລະດັບກາງ.

ສຳລັບລູກຄ້າລົດກະບະ, ໜຶ່ງໃນຄຸນນະພາບຂອງລົດຍົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການບັນທຸກ, ແລະ ວິສະວະກອນລົດຍົນຂອງນິສສັນ Nissan ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກຂອງລົດຍົນ.

ເມື່ອລົດຢູ່ໃນໂໝດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍສີ່ລໍ້, ນາວາຣາ Navara ຈະໃຊ້ງານລະບົບເບກ (ABLS) ເພື່ອກັ້ນລໍ້ຫຼື່ນໄຫຼ ເຊິ່ງຄວບຄຸມການສົ່ງກໍາລັງ ແລະ ເບກ ລະຫວ່າງເພົາດ້ານໜ້າ ແລະ ເພົາດ້ານຫຼັງ ທັງລະຫວ່າງເພົາດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງຍານລົດຍົນ, ຊື່ງຂື້ນຢູ່ກັບແຮງດັນ ແລະ ຄວາມໄວ.

ການເຮັດວຽກໃນລະບົບຄວບຄຸມແບບເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດຍົນ (VDC) ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ລັອກ (ABS), ລະບົບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກປອດໄພໃນເວລາທີ່ບັນທຸກເຄື່ອງຂອງຂະໜາດໃຫຍ່ເທີງຖະໜົນທີ່ເປັນຕົ່ມ ລົດຈະຫຼຸດຜ່ອນການເລັ່ງ ແລະເບກໜ້ອຍລົງ.

ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງລະບົບແຈກຢາຍເບກໄຟຟ້າແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (EBD) ຊ່ວຍປັບແຮງເບກໃຫ້ມີຄວາມເໜາະສົມກັບເຄື່ອງທີ່ບັນທຸກ, ລະບົບຄວບຄຸມເສັ້ນທາງ (TCS) ຊ່ວຍໃຫ້ລົດແລ່ນໃນທ້ອງຖະໜົນ ແລະລະບົບ (TSA) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here