ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບເອົາ ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ ເຄື່ອງບັນທຶກ ການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

0
2807

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບເອົາ ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ ເຄື່ອງບັນທຶກ ການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

ສາມາດສະເກນ QR ດ້ານລຸ່ມໄດ້

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here