Home Blog

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11

0

ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11 (ແບບທາງໄກ), ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ກະຊວງແຮງງານປະເທດອິນໂດ ເນເຊຍ. ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານນາງ ອີດາ ໂຟຊີຢາ (Ida Fauziyah) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ປະທານລັດຖະ ມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ ຕວນ ຮາຈິ ອາວັງ ບິນ ຮາຊີມ (Tuan Haji Awang Bin Hashim) ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ຮອງປະທານລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະ ມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ ບວກສາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນອາຊຽນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ພິຈາລະນາບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ແນໃສ່ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງ ງານໃນອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງ ຂັນ ແລະ ການປັບຕົວຂອງການປ່ຽນແປງວຽກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະ ມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11 ແລະ ໄດ້ພິຈາ ລະນາຮັບຮອງເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

1) ແຜນງານອາຊຽນວ່າດ້ວຍ ການລຶບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນທຸກຮູບແບບທີ່ຮຸນແຮງຮອດປີ 2025 (ASEAN Roadmap for the Elimination
of the Worst Forms of Child Labour by 2025).

2) ຄູ່ມືອາຊຽນ ກ່ຽວກັັບການເຊື່ອມສານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບທຸກຄົນ (ASEAN Guideline on Gender Mainstreaming into Labour and Employment Policies Towards Decent Work for all).

3) ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (Guidelines on Occupational Safety and Health (OSH) Risk Management for Small and Medium Enterprises in ASEAN Member States)

4) ຄູ່ມືອາຊຽນກ່ຽວກັບການກັບຄືນປະເທດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບປະຈຸບັນ ຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (ASEAN Guideline on Effective Return and Reintegration of Migrant Worker).

5) ແຜນງານລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນໄລຍະແຕ່ປີ 2021-2025 (ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 2021-2025).

6) ແຜນງານໜ່ວຍງານເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ 2021-2025 (SLOM-WG Work Plan 2021-2025).

7) ແຜນງານວຽກສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ (ASEAN-OSHNET Work Plan 2021-2025).

8) ແຜນງານເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ 2021-2025 (SLOM plus three Work Plan 2021-2025).

9) ປັບປຸງເອກະສານຄວາມເປັນເອກະສັນຂອງອາຊຽນ ໃນແຜນປະຕິບັດງານຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານເຄື່່ອນຍ້າຍອາຊຽນ 2018-2025 (Updated Action Plan of the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2018-2025).

10) ຮັບຮອງເອກະສານແນວຄວາມຄິດ (Concept Note) ຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມລັດຖະ ມົນຕີ ແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ໃນໄລຍະການເປັນປະທານຂອງເທດອິນໂດເນ ເຊຍແຕ່ປີ 2020-2022 ຄື: ການສົ່ງເສີມແຮງງານອາຊຽນ ໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ຕໍ່ວຽກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ (Promoting ASEAN Workers for Competitiveness, Resilience, and Agility on The Future of Work)

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີຜ່ານມາໂດຍສະເພາະຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ 2016-2020 ຊຶ່ງໄດ້ນໍາມາເຖິງຜົນສໍາເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແນໃສ່ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດ ລວມທັງກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຕໍ່ວຽກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເຊິ່ງບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງອາຊຽນຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກແຮງ ງານໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດໂດຍບໍ່ປະປ່ອຍໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ.

ໂດຍ: ຈິດດາວັນ

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ເປີດສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ທີ່ຈະສ້າງປະໂຫຍດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ລິເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງ

0

ສະຫວັນນະເຂດ: ພິທີເປີດສູນບໍລິການວິສາ ຫະກິດຂະນ້ອຍ ແລະກາງຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ໄຂ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ: ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ, ທ່ານ ພູຂົງ ນາມມະຈັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ທ່ານ ໂພສີສ້ອຍ ກຸທິລາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງ, ທ່ານ ເລື່ອງໄຊ ບຸນໂຊກວັນ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມີແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ແລະພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ(SME) ມີບົດສຳຄັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເວົ້້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືປະຊາຊົນຊາວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສົ່ງເສີມ SME ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ເພີ່ມທະວີການນຳພາ-ຊີ້ນຳຮອບດ້ານເພື່ອໃຫ້ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການສົ່ງເສີມ SME ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ. ປະຈຸບັນສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວ ທຸລະກິດ SME ກວມເອົາ 99% ປະກອບສ່ວນ GDP ປະມານ 12% ແລະປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວຽກເຮັດງານທຳປະມານ 83%.

ການເປີດສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການສົ່ງເສີມ SME ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ສູນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍກະຈາຍການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການສ້າງແຜນທຸລະກິດ, ການບັນຊີ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ, ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ SME ຢູ່ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະແຂວງໃກ້ຄຽງ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ໂພສີສ້ອຍ ກຸທິລາດ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວເປີດສູນດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສູນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນວຽກງານການພັດທະນາ, ການສົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ວິສາຫະກິດແລ້ວມີ ທັງໝົດ 8 ພັນກວ່າຫົວໜ່ວຍ, ກວມເອົາ 96%. ໃນນັ້ນ, ຍັງເປັນຫົວໜ່ວຍຈຸລະວິສາຫະກິດມີເຖິງ 6 ພັນກວ່າ ຫົວໜ່ວຍ ກວມເອົາ 80 ກວ່າ% ເຖິງວ່າເກີດມີແລ້ວແຕ່ກໍ່ຍັງອ່ອນນ້ອຍ ແລະບໍ່ທັງເຂັ້ມແຂງ ສະນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກລັດເຊັ່ນ: ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ, ທາງເຕັກນິກ ແລະດ້ານອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃນພິທີກໍ່ຍັງໄດ້ມອບ-ຮັບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ຄອມພິວເຕີໜຶ່ງຊຸດ, ເຄື່ອງສາຍໂປຼເຈັກເຕີໜຶ່ງຊຸດ, ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນມອບໂດຍທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ແລະຮັບໂດຍທ່ານ ອາທິດລາຕີ ສະຫວັນຄຳ ປະທານສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໂດຍ: ສະຫວັນພັດທະນາຂ່າວ

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ-ຍົກຍ້າຍພະນັກງານການນຳຂັ້ນສູງຂອງເມືອງປາກລາຍ

0

ພີທີປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ-ຍົກຍ້າຍພະນັກງານການນຳຂັ້ນສູງຂອງເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຫ້ອງວ່າການເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ມີທ່ານ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງປາກລາຍ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ມີພະນັກງານການນໍາຂອງເມືອງ, ເລຂາພັກບ້ານ-ນາຍບ້ານ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ 100 ກວ່າຄົນ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ໄພທອງ ຈັນດາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ສະບັບເລກທີ 1123/ຈຂ.ຊຍ, ວ່າດ້ວຍ ຍົກຍ້າຍພະນັກງານໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່, ສະບັບເລກທີ 1126/ຈຂ.ຊຍ, ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ເຈົ້າເມືອງ ປາກລາຍ ແລະ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ສະບັບເລກທີ 714/ຄພຂ ວ່າດ້ວຍການບົ່ງຕົວແຕ່ງຕັ້ງເລຂາພັກເມືອງປາກລາຍ ຄື: ຍົກຍ້າຍ ທ່ານ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ, ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ, ເລຂາພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ປາກລາຍ ໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ຢູ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ກອງສີ ວົງສີ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ໄຊສະຖານ ເປັນເຈົ້າເມືອງ ປາກລາຍ, ພ້ອມທັງບົ່ງຕົວແຕ່ງຕັ້ງເປັນເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງປາກລາຍ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ ແລະ ມີຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ສະມາຊິກພັກ-ພະພັກງານ, ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກງານສູ້ຊົນສືບຕໍ່ປັບປຸງວຽກງານຂັ້ນຕໍ່ໄປໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາວຽກງານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ເພື່ອປັບປຸງກໍ່ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໜາຍ, ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນໃຫ້ກົມກຽວ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ-ພາຍນອກໃຫ້ເປັນປຶກແຜ່ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ, ເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວໜ້າປັບປຸງໃຫ້ວຽກງານມີລັກສະນະການຫັນປ່ຽນ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາເມືອງປາກລາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.


ນັກຂ່າວ: ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ກອງພັນ 567 ປາຖະກາຖາວັນສ້າງສ້າງສ້າງຕັ້ງເຫຼົ່າຮົບຊ່າງແສງ ຄົບຮອບ 66 ປີ

0

ກອງທັບ: ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ນີ້ ກອງພັນນ້ອຍ 567 (ເຫຼົ່າຮົບຊ່າງແສງ) ກອງພົນທີ 2 ໄດ້ຈັດພິທີ ປາຖະກາຖາເຫຼົ່າຄືນມູນເຊື້ອວັນສ້າງຕັ້ງເຫຼົ່າຮົບຊ່າງແສງ ຄົບຮອບ 66 ປີ ຂື້ນຢູ່ທີ່ ເດີ່ນກິລາກອງພັນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ພັນໂທ ສອນເພັດ ຈັນສົມ ຄະນະພັກກອງພົນ ຫົວໜ້າຫ້ອງເສນາທິການກອງພົນທີ 2 ມີບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກອົງການກອງພົນ ແລະ ພະນັກງານ-ນັກຮົບທົ່ວກອງພັນ 567 ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ສະຫາຍ ພັນໂທ ທອງຄູນ ສຸວັນໃໝ່ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຫົວໜ້າການເມືອງກອງພັນ 567 ໄດ້ຂື້ນປາຖະກາຖາ ເຫຼົ່າຄືນມູນເຊື້ອ ເຫຼົ່າຮັບຊ່າງແສງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ກໍາເນີດເກີດຂຶ້ນໃນລະດູການເກັບເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ, ຊຶ່ງກົງກັນກັບວັນທີ 23 ຕຸລາ ປີ 1954 ທີ່ບ້ານປູນ, ເຂດທີ່ຫມັ້ນແຫ່ງຫນຶ່ງຂອງແຂວງຫົວພັນ, ທ່າມກາງ ທີ່ສະພາບການຕໍ່ສູ້ສົງຄາມຮຸກຮານ ຂອງພວກລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າທີ່ດຸເດືອດຂ້ຽວຂາດ ແລະ ເປັນປີມ້ວນທ້າຍ ຂອງລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າ, ທີ່ເຂົ້າມາຮຸກຮານລາວ ມາເປັນເວລາ 60 ກວ່າປີ ຜ່ານມາ. ການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມກອງເຫຼົ່າຮົບຊ່າງແສງ ໃນເວລານັ້ນແມ່ນ ມີພຽງແຕ່ 1 ກອງຮ້ອຍເອກະລາດໃສ່ຊື່ວ່າ: ກອງຮ້ອຍ 400 ຊ່າງແສງ, ມີຈໍານວນພົນທັງຫມົດ 150 ສະຫາຍ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຄໍາໄຕ ປະເສີດໄຊ ເປັນຜູ້ ບັນຊາ ກອງຮ້ອຍ 400 ຊ່າງແສງ ເປັນອົງປະກອບຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໃນກອງທັບແນວລາວອິດສະຫຼະ,

ພໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ ກອງຮ້ອຍດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ຮັບການມອບຫມາຍຫນ້າທີ່ອັນຫນັກຫນ່ວງ ຈາກຂັ້ນເທິງ ໃນການເຮັດຫນ້າທີ່ຮັບປະກັນ ເຊັ່ນ : ສູ້ຮົບ ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາເຫຼົ່າຮົບອື່ນໆ, ກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງ ຂົວ-ທາງການທະຫານ, ຂຸດຂູມຄອງ, ແຊມກາຍ, ກໍ່ສ້າງສະຫນາມ, ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຂອງຜູ້ນໍາ ແລະ ເຮັດຫນ້າທີ່ລໍາລຽງຂົນສົ່ງ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ເພີ່ມພູນ ຜະລິດຜົນ ຫາລ້ຽງກຸ້ມຕົນເອງ ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ.

ພາລະຫນ້າທີ່ຂອງກົມກອງໃນເວລານັ້ນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ,ທາງດ້ານການປະກອບພາຫະນະກົນຈັກ, ຍຸດໂທອຸປະກອນຕ່າງໆ ຍັງແມ່ນແບບປະຖົມ ປະຖານ ນໍາໃຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຈຸດຫນັກ ໃຊ້ຈົກ, ໃຊ້ຊ້ວນ, ພ້າ, ມີດ, ຂັວນ, ສຽມ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າໃນການ ບຸກເບີກເສັ້ນທາງ, ສ້າງສະຫນາມ, ຈໍານວນພົນການປະກອບພັດມີຫນ້ອຍ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍປະຕິບັດຄໍາ ຂວັນທີ່ວ່າ: ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຕີເອົາຊະນະ ຈັກກະພັດຜູ້ຮຸກຮານ ແລະ ທຸກສິ່ງຢ່າງ ເພື່ອພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ ພະນັກງານນັກຮົບກອງຮ້ອຍ 400 ໄດ້ພ້ອມກັນຕັດສິນໃຈ ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະການ, ເຮັດທຸກວິທີທາງ ເພື່ອສໍາເລັດຫນ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ຈາກຂັ້ນເທິງ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກັບກົມກອງ ແລະ ເຫຼົ່າຮົບອື່ນໆເຄື່ອນໄຫວຕີສັດຕູ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສອງແຂວງເຕົ້າໂຮມ , ທີ່ເປັນຖານທີ່ຫມັ້ນຍຸດທະສາດສໍາຄັນຂອງ ການປະຕິວັດໄວ້ໄດ້ຢ່າງຫມັ້ນຄົງ.

ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດພະນັກງານ-ນັກຮົບ ຮຸ່ນສືບທອດໄດ້ຮັບຮູ້ ໄດ້ຈົດຈຳລ້ຳລືກ ເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງກົມກອງ ກໍ່ຄືວິລະກຳຄວາມອົງອາດກ້າຫານ ມີໄຫວພິກສູ້ຮົບມີໄຊ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີອັນແໜ້ນແກ່ນຂອງພະນັກງານ-ນັກຮົບຮຸ່ນກ່ອນທີໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດມາແລ້ວນັ້ນໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫຼັງໄດ້ສືບທອດພາລະກິດປະຫວັດສາດຕໍ່ໄປ.

ໂດຍ ສຸວັນໂນ ທະລັງສີ.

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ວາງພວງມະລາ ສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 45 ປີ

0

ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າວາງ ພວງມະລາ ຢູ່ອະນຸສາວະລີນັກຮົມນິລະນາມ (ດາວແດງ) ແລະ ວາງກະຕ່າດອກໄມ້ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຄົບ ຮອບ 45 ປີ.

ການວາງພວງມະລາໃນຄັ້ງນີ້, ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມເຄົາລົບຮັກ, ຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນ ຄຸນ ເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີ, ນ້ຳໃຈຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານ ແລະ ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ຂອງບັນພະບູລຸດລາວ ກໍຄື ບັນດານັກຮົບປະຕິວັດຂອງລາວ ທີ່ເສຍສະຫລະຊີວິດ, ເລືອດເນື້ອ ເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດ ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຈົນສາມາດຍາດໄດ້ ໄຊຊະນະ ແລະ ປະກາດເອກະລາດ, ສະຖາປະນາ ເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂຶ້ນຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975.

ຂ່າວ: ທະນູທອງ ພາບ: ເກດສະໜາ

Lao National Radio

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປລາວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ

0

ຈໍາປາສັກ: ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ,ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ໂອກາດນີ້,ໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມການນໍາແຂວງຈໍາປາສັກ,ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ,ຮັບຟັງລາຍງານສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງມີຜົນງານຫຼາຍດ້ານທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນຜົນກະທົບມາຈາກສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນທິດທາງແຜນການ,ວິທີການ ແລະມາດຕະການທີ່ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງແຂວງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດການຊີ້ນໍາ,ນໍາພາຂອງຄະນະພັກ,ອົງການປົກຄອງແຂວງ ທີ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ໃນຫຼາຍດ້ານ,ຈາກນີ້ກໍຊີ້ນໍາໃຫ້ຄະນະພັກ,ອົງການປົກຄອງແຂວງ ສືບຕໍ່ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ລົງສູ່ພື້ນນຖານປະຊາຊົນ,ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມີແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກ ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດສິດ,ພັນທະຂອງຕົນປະກອບສ່ວນໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ,ກໍຄືແຂວງຈໍາປາສັກໃຫ້ແຂງແຮງກ່ວາເກົ່າ,ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ສະພາບບັນຫາຂອງໂລກ,ພາກພື້ນ,ກໍຄືປະເທດເຮົາທີ່ປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ;

ພ້ອມນັ້ນກໍ ເນັ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ດໍາລົງຊີວິດແບບໃໝ່.ພິກຈາກສະຖານະການໂຄວິດໃຫ້ເປັນໂອກາດໃນການປັບປຸງປ່ຽນແປງຮູບການດໍາລົງຊີວິດ,ການທໍາມາຫາກິນ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ເປັນສິນຄ້າຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ບົນຈິດໃຈເພິ່ງຕົນເອງ,ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.ທັງນີ້ກໍຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ກໍຄືຂອງຊາດໃຫ້ກ້າວສູ່ສະພາບປົກະຕິໂດຍໄວ.

ການໂອ້ລົມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງການກະກຽມດໍາເນີນກອງປະຂຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້ ແລະບັນຫາສໍາຄັນອື່ນອີກ.ທັງນີ້ກໍເພືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະນໍາເອົາຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ-ລັດຖະບານ ມາຍັງຄະນະພັກ,ອົງການປົກຄອງແຂວງ ກໍຄືປະຊາຊົນຊາວແຂວງຈໍາປາສັກອີກດ້ວຍ.
ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ມີ ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ,ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ,ບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,ກໍາມະການພັກແຂວງ,ການນໍາເມືອງ,ນະຄອນ,ພະແນກການກົມກອງພ້ອມຂ້າງແຂວງ,ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ ຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.


ພາຍຫຼັງພົບປະໂອ້ລົມການນໍາແຂວງແລ້ວ,ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປລາວ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເບີ່ງສະພາບການປິ່ນປົວຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍຈໍາປາສັກ,ຢ້ຽມຢາມສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານພາກໃຕ້(ຫຼັກ7) ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດລາວ-ຍິປຸ່ນ ອີກດ້ວຍ.

ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ແຂວງສາລະວັນ

0

ສາລະວັນ: ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ຕຸລາ 2020 ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານ ແຂວງສາລະວັນ, ໂດຍມີທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ, ເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂອງແຂວງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການໂອ້ລົມ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ການລາຍງານຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ-ເງິນຕາ ໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2020 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງສາລະວັນ ໃຫ້ຊາບວ່າ: ທົ່ວແຂວງ ສືບຕໍ່ມີຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍພື້ນຖານ, ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,3%, ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ປະຕິບັດໄດ້ 94,24 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 65,28% ຂອງແຜນດັດແກ້, ການປະຕິບັດແຜນລາຍຈ່າຍ ໄດ້ 306,38 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 63,75% ຂອງແຜນດັດແກ້; ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2020 ໄດ້ຈຳນວນ 7 ບ້ານ, 535 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ທົ່ວແຂວງ ຍັງເຫຼືອບ້ານທຸກຍາກ 52 ບ້ານ ກວມ 8,98%, ຄອບຄົວທຸກຍາກ 3.604 ຄອບຄົວ ກວມ 4,99% ແລະ ອື່ນໆ.

ສຳລັບການກະກຽມດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ຈຳນວນ 970 ໜ່ວຍ, ຄະນະຮາກຖານ ຈຳນວນ 36 ຮາກຖານ, 2 ອົງຄະນະພັກກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ 8 ອົງຄະນະພັກເມືອງ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂັ້ນຂອງຕົນແລ້ວ 100%; ການກະກຽມຮ່າງລາຍງານການເມືອງ, ຮ່າງບົດສຳຫຼວດການນຳພາລວມ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນໄດ້ທາບທາມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ 2 ຮອບແລ້ວ; ສ່ວນດ້ານອື່ນໆ ກໍ່ມີຄວາມພ້ອມແລ້ວ ປະມານ 90%.

ໃນໂອກາດສຳຄັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ ແລະ ຊີ້ນໍາ ຕໍ່ການນໍາ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແຂວງ, ກ່ອນອື່ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ທີ່ການນຳ ພັກ-ລັດ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແຂວງສາລະວັນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງ ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ຂອງແຂວງສາລະວັນ ໃນອາດີດ ກໍ່ຄືປະຈຸບັນ, ລວມທັງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ, ສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ບັນດາປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

ອັນສຳຄັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ເນັ້ນໜັກ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນທຸກຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາຕື່ມ ເປັນຕົ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ແຕ່ລະໄລຍະ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມທັງ ປັບປຸງແບບແຜນດຳລົງຊີວິດ ແລະ ວິທີຄິດ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ປອດໄພກວ່າເກົ່າ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າເກົ່າ ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະ ການເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ການປະຢັດມັດທະຍັດ, ການຈັດງານຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການ; ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນກ້າວໆ ໂດຍສຸມໃສ່ຜະລິດກະສິກຳສະອາດ, ປອດສານພິດ ແລະ ຕາມທ່າແຮງ ທີ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ມີມູນເຊື້ອ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການລົງທຶນໃຫ້ຫລາຍ; ການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍ່ສາມາດຫັນເປັນການລົງທຶນ ໃນຮູບແບບ BOT ຄົ້ນຄວ້າສ້າງທ່າບົກ (Dry Port) ເພື່ອເປັນຈຸດສູນລວມໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ; ໃຫ້ນຳເອົາຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນສົ່ງຂ່າວ ໄປຄົ້ນຄວ້າ ປຶກສາຫາລືເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ ຕາມທິດຫັນສູ່ຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຈິງໃຈບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຢ່າງແທ້ຈິງ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂອງບາງຂະແໜງການຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ກະທັດຮັດ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງວຽກງານຕົວຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັກສາມູນເຊື້ອ ໝາກຜົນຂອງການປະຕິວັດຂອງແຂວງ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນແບບຢ່າງ ແກ່ປະຊາຊົນ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວ ໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ລວມທັງ ກົນອຸບາຍຕ່າງໆ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ.

ສຳລັບການກະກຽມດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງສາລະວັນ, ສຳຄັນ ແມ່ນບົດລາຍງານການເມືອງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຕ້ອງກົມກຽວ ໄປລວງດຽວກັນ, ເຊິ່ງການກຳນົດ ແຜນ ຕ້ອງໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຕົວຈິງ, ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີການຈັດລຽງບຸລິມະສິດ ບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ໂຄງການ ຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ, ການກຳນົດໂຄງການ ຕ້ອງຄຳນຶງໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ພ້ອມນີ້, ຮ່າງບົດສຳຫລວດ ຕີລາຄາ ການນຳພາລວມ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງ ຕ້ອງຊອກໃຫ້ເຫັນ ຜົນງານ-ຈຸດດີ, ທ່າແຮງ, ຈຸດອ່ອນ-ຂໍ້ຄົງຄ້າງ-ຂໍ້ບົກພ່ອງ, ສາຍເຫດ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ທິດທາງແຜນການພັດທະນາ ແລະ ວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ ໂດຍມີປຶກສາຫາລືກັນ, ຈິງໃຈ ກ້າເວົ້າຄວາມຈິງ, ເຊິ່ງບັນຫາຄົງຄ້າງໃດ ສາມາດແກ້ໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ແກ້ໄຂໄວ, ອັນໃດບໍ່ທັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ມີການວາງແຜນແກ້ໄຂ ໃນເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

ພາບ-ຂ່າວ: ກົມປະຊາສຳພັນ ຫສນຍ

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ເຂົ້າຫຼາມປີ້ງໄກ່ ຂາຍໄດ້ ຕາມບ່ອນ ແລະ ກໍານົດວັນ ທີ່ຈັດສັນໄວ້ໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ

0

ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຊີ້ແຈງເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ການຂາຍເຂົ້າຫລາມປີ້ງໄກ່ ລວມເຖິງການຂາຍເຂົ້າປຸ້ນ ແລະຕົ້ມໄກ່ໃນມື້ໃສ່ບາດໃນງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນປະຈຳປີນີ້ ຍັງມີປົກກະຕິຄືທຸກປີຜ່ານມາ.

ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຊີ້ແຈງໃນຕອນເຊົ້າ ວັນເສົາ ທີ 24.10.2020 ຕໍ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດວ່າ: ການຂາຍເຂົ້າຫລາມປີ້ງໄກ່ ລວມເຖິງການຂາຍເຂົ້າປຸ້ນ ແລະຕົ້ມໄກ່ໃນມື້ໃສ່ບາດໃນງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນປະຈຳປີນີ້ ຍັງມີປົກກະຕິຄືທຸກປີຜ່ານມາ ແຕ່ຕ້ອງຂາຍພາຍໃນຂອບເຂດ ແລະຈຸດທີ່ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບກຳນົດໃຫ້ຊື່ງຈະຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດກົມມະລຽນ, ເຂດວັດທາດຫລວງໃຕ້ ແລະ ບ້ານຊົງລາວເບື້ອງລຸ່ມພະທາດຫລວງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຢູ່ບໍລິເວນຮອບນອກຮົ້ວສະໜາມຫລວງ ລວມທັງທາງຄົນຍ່າງເຂດບໍລິເວນອ້ອມຮອບຈະ #ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ວາງຂາຍສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆຊະຊາຍຕາມແຄມທາງເໜືອນທຸກປີຜ່ານມາ ລວມເຖິງເຂົ້າຫຼາມປິ້ງໄກ່.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ຈັນທະລາຕີ, ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການຈັດງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນ, ປະຈໍາປີນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນງານຕະຫລາດນັດວາງ ສະແດງສິນຄ້າ, ການຂາຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ແລະງານບັນເທີງຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ໂຈະກ່ອນ. ສ່ວນຮ້ານຂາຍອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ມີທາດເຫລົ້າ,ຮ້ານຂາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນ ເພື່ອບູຊາ ລວມເຖິງຮ້າຍຂາຍເຂົ້າຫລາມປີ້ງໄກ່ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ວາງຂາຍ ໂດຍໃຫ້ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ ແລະ ມີຫລາຍຈຸດ ຊື່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍ່ຄືອະນຸກຳມະການງານບຸນໄດ້ກຳນົດ ແລະຈັດສັນໄວ້ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19.ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:

ສຳລັບຊາວຄ້າຂາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກນໍາເອົາອາຫານທີ່ຄະນະກຳມະການອະນຸຍາດໄປວາງຂາຍໃນງານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍກົງກັບອະນຸກຳມະການຈັດງານຊື່ງຈະມີໜ່ວຍງານບໍລິການຢູ່ເດີນທາດຫລວງ. ງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງວຽງຈັນໃນປີນີ້ ຈະຈັດຂື້ນເປັນເວລາ 3 ວັນ ລະ ຫວ່າງວັນທີ 29 ຫາ 31 ຕຸລານີ້ ໃນນີ້ມື້ຂຶ້ນ 13 ຄໍ່າເດືອນ 12 ລາວ ກົງກັບວັນທີ 29 ຕຸລານີ້ຈະມີພິທີຄອບໄຄວ່ ແລະ ແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ, ມື້ຂຶ້ນ 14 ຄໍ່າ ເດືອນ 12 ລາວ ກົງກັບວັນທີ 30 ຕຸລານີ້ ພິທີແຫ່ລູກຄີ ແລະ ແຂ່ງຂັນປະເພນີຕີຄີ, ມື້ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 12 ລາວ ກົງກັບວັນທີ 31 ຕຸລານີ້ ຈະມີພິທີຕັກບາດ ແລະ ວຽນທຽນ.

ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ
Lao National Radio

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ແລ້ວໂຈນເດ່? ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາມາສຶກສາ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສັງຄົມ

0

#ແລ້ວໂຈນເດ່? ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາມາສຶກສາ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສັງຄົມ


ເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍທ່ານ ທີ່ເຫັນຄອມເມັ້ນ ທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ Our Story ຄົງຈະມີຢາກຕອບໂຕ້ທັນທີ ເພາະວ່າບໍ່ມີໃຜ ຢາກພ້ອມໂຈນ ແລະ ສົ່ງເສີມການກະທໍາຜິດ. ແອັດມິນກໍ່ເຊັ່ນ. ເພາະການກະທໍາຂອງລາວ ແມ່ນໄຮ້ມະນຸດສະທໍາ ຮຸນແຮງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນ.

ມື້ນີ້, ກໍ່ເລີຍ ນັ່ງຟັງຄລິບ ປກສ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຖະແຫຼງຂ່າວການສືບສວນ ອີກຮອບ. ຖືວ່າຜູ່ກໍ່ເຫດແມ່ນເຮັດມາຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ຖືເປັນໄພອັນຕະລາຍແກ່ສັງຄົມ.

ເຊື່ອວ່າ #ບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນໂຈ ແຕ່ ບັນຫາທີ່ພວກເຂົາພົບພໍ້ ກັບການຕັດສິນໃຈເດີນທາງຜິດ ຄືສິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາກະທໍາຜິດ ແລະ ກາຍເປັນບັນຫາຂອງສັງຄົມ.

#ເສບຢາເສບຕິດ #ຕິດເກມແລະການພະນັນອອນລາຍ ຄືສອງປະເດັນ ທີ່ຜູ່ກໍ່ເຫດສາລະພາບ ວ່າເຮັດລັງໄປເພາະຕ້ອງການເງິນໄປຊື້ຢາບ້າ ແລະ ໄຊ້ໜີ້ຕິດການພະນັນ. ທຸກຄົນຮູ້ ຮາກຂອງບັນຫາ ທີ່ໄວໜຸ່ມລາວກໍາລັງປະເຊີນຢູ່. #ແລ້ວພວກເຮົາຈະຂຸດຮາກເນົ່າໆນີ້ຖິ້ມໄດ້ບໍ່? ເປັນສິ່ງທີ່ ທຸກຄົນໃນສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນ.

#ໂດຍສະເພາະ

1. #ສະຖາບັນຄອບຄົວ : ຖືເປັນຈຸດສໍາຄັນ ທີ່ລູກໆທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຄວາມຮັກ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ແນວທາງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າສະຖາບັນຄອບຄົວມີບັນຫາ ເຊັ່ນ: ພໍ່ແມ່ເປັນແບບຢ່າງບໍ່ດີ, ກິນເຫຼົ້າເມົາຢາ, ບໍ່ເຄີຍໂອ້ລົມຖາມຂ່າວ ແລະ ເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງລູກ. ປ່ອຍປະລະເລີຍ.

ບາງຄັ້ງເຫັນລູກກະທໍາຜິດ ໄປຕິດຢາ ຕິດເກມ ຂີ່ລົດໄວ ຫຼື ລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍ ກໍ່ບໍ່ຫ້າມປາມ, ແຖມຍັງປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍການກະທໍາຜິດ. ນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ລູກເດີນໄປທາງທີ່ຜິດ. ເພາະສະນັ້ນ, ຄວາມໃສ່ໃຈ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີແກ່ລູກຫຼານ ສະຖາບັນຄອບຄືຄືຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ.

2. #ບ້ານແລະສັງຄົມອ້ອມຂ້າງ : ຖ້າບ້ານໃດມີນາຍບ້ານຫົວກ້າວໜ້າ ຮູ້ຮັກປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຕັ້ງໃຈຄຸ້ມຄອງບ້ານ ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມຕ່າງໆໄດ້. ນາຍບ້ານທີ່ດີທີ່ເກັ່ງ ຈະບໍ່ອານຸຍາດ ໃຫ້ມີຮ້ານເກມ ຫຼື ບ່ອນມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ. ຈະສັ່ງກອງຫຼອນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ປກສ ເມືອງ ແຂວງ ປາບປາມທັນທີ ເພາະມັນຄື ພາລະໜ້າທີ່ກັກ ອັນຊົງກຽດ ເພາະນາຍບ້ານແລະຄະນະບ້ານ ຢູ່ກັບພື້ນທີ່ ສາມາດຮູ້ບັນຫາໄດ້ກ່ອນຄົນອື່ນ ທັດຈາກ ສະຖາບັນຄອບຄົວ.

ແຕ່ຄືພວກເຮົາຮູ້ແລະເຫັນ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຈອງໄພສັງຄົມ ຍັງຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຈົນມັນບານປາຍ ຫຼື ເປັນເຫດການໃຫຍ່ ຕິ່ງຈະຊອກຫາທາງແກ້ ຫໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກແລ້ວ. ເພາະມັນຄືຄົນ ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ມັນລາມໄປທົ່ວຮ່າງກາຍແລ້ວ ກໍ່ຍາກທີ່ຈະປໄວໃຫ້ຫາຍດີໄດ້.

3. #ສະຖາບັນການສຶກສາ : ທຸກປະເທດທີ່ພັດທະນາ, ກໍາລັງພັດທະນາ ຫຼື ດ້ອຍພັດທະນາ ລ້ວນແຕ່ປາຖະໜາ ໃຫ້ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ດີ ໃຫ້ລູກຊາຍ ແລະໜໍ່ແໜງຂອງຊາດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທຸກຄົນ.

ເພາະການສຶກສາຄືຫົນທາງສໍາຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍເປີດຫູເປີດຕາ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງໃດດີ, ສິ່ງໃດຖືກ, ສິ່ງໃດຈົບງາມ, ສິ່ງໃດຄວນສົ່ງເສີມ. ຄວນລະຖິ້ມ ແລະ ປາບປາມອັນບໍ່ດີ ຕໍ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ. ເພາະການສຶກສາສໍາຄັນ, ຫາກຄົນໃນຊາດມີລະດັບການສຶກສາຕໍ່າກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງທາງສັງຄົມ.

ສຸດທ້າຍນີ້, ຮັກລາວ ໂທລະໂຄ່ງ ຂໍຮ່ວມກັບພີ່ນ້ອງຄົນລາວ ສົ່ງເສີມຄົນເຮັດຄວາມດີ. ສ້າງສັງຄົມລາວໃຫ້ມີຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ, ແບ່ງປັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

ນາຍົກ ພ້ອມພາກເອກະຊົນ ນໍາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼາຍກວ່າ 1.3 ຕື້ກີບ ຊ່ວຍສະຫວັນນະເຂດ

0

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເຊໂປນ ພ້ອມມອບເງິນສົດ 500,000,000 ກີບ ແລະ ເຄື່ອງບັນເທົາທຸກລວມມູນຄ່າກວ່າ 809,000,500 ກີບ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ່ 23 ຕຸລາ 2020 ຢູ່ເດີ່ນບໍລິສັດຊັນເປເປິໂຮນດິ່ງລາວຈຳກັດບັນດາການນຳຂັ້ນເມືອງເຊໂປນ,ປະທານບໍລິສັດຊັນເປເປິໂຮນດິ່ງລາວຈຳກັດພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພາຍໃນເມືອງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວພ້ອມລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເດີທາງມາຢ້ຽມຢາມເມືອງເຊໂປນ ແລະ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມເຊິ່ງທ່ານກໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປພົບປະຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານແກ້ງຫົວປາ ( ຄຸ້ມວັງຄົດ ) ເຊິ່ງທ່ານກໍ່ໄດ້ຖາມຂ່າວພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ລົງ ເບິ່ງພື້ນທີ່ເສຍຫາຍຂອງບ້ານດັ່ງກ່າວ,ຫຼັງຈາກນັ້ນຂະບວນກໍ່ໄດ້ເດີນທາງມາພົບປະໂອ້ລົມພະນັກງານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານເທດສະບານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ,

ໃນນັ້ນທ່ານວົງສະຫວັນ ວຽງມະນີ ເຈົ້າເມືອງເຊໂປນກໍ່ໄດ້ ຂື້ນລາຍງານຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ວາງທິດທາງໃນການແກ້ໄຂສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊຸມກ່ຽວກັບງົບປະມານໃນການບູລະນະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໄດ້ເປ້ເພເສຍຫາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເຮືອນທີ່ ເປ່ເພ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ເຮື່ອທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ໃນເວລາສຸກເສີນ ແລະ ອື່ນໆ

ຈາກນັ້ນທ່ານນາຍົກລັດທະມົນຕີກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມໃນການເປັນຫວ່າງເປັນໄຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນຄັ້ງນີ້, ທ້າຍພິທີພະນະທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານວຽງ ທະວີສອນ ເທບພະຈັນ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງສະຫວັນນະເຂດກໍ່ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ 04 ຕົວເມືອງເຊິ່ງມີເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງນອງ, ເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ເມືອງພີນ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບຈຳນວນເງິນສົດ 500,000,000 ກີບ, ເຂົ້າສານ 20 ໂຕນໄດ້ແບ່ງໃຫ້ເມືອງເຊໂປນ 18 ໂຕ້ນ, ເມືອງນອງ,ວິລະບູລີ ແລະ ເມືອງພີນເມືອງລະ 14 ໂຕ້ນ, ນໍ້າດື່ມຈໍານວນ 1,116 ແຟັກ ໄດ້ແບ່ງໃຫ້ເມືອງເຊໂປນ 336 ແຟັກ, ເມືອງນອງ, ວິລະບູລີ ແລະ ເມືອງພີນ ເມືອງລະ 250 ແຟັກ, ມີ່ສຳເລັດຮູບແກັດນ້ອຍ 27 ມັດ, ແບ່ງໃຫ້ເມືອງເຊໂປນ 09 ມັດ, ເມືອງນອງ, ວິລະບູລີ ແລະ ເມືອງພີນ ເມືອງລະ 06 ມັດ, ມີ່ສຳເລັດຮູບແກັດໃຫຍ່ 40 ມັດ ແບ່ງໃຫ້ 04 ຕົວເມືອງ, ເມືອງລະ 10 ມັດ, ປາກະປ໋ອງ (ແກັດໃຫຍ່) 20 ແກັດ ໃຫ້ 04 ຕົວເມືອງ, ເມືອງ ລະ 05 ແກັດ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ 60 ແກັດ ແບ່ງໃຫ້ເມືອງເຊໂປນ 18 ແກັດ, ອີກ 03 ເມືອງແມ່ນເມືອງລະ 14 ແກັດ ລວມມູນຄ່າເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບແມ່ນ 809,005,000 ກີບ ( ແປດຮ້ອຍເກົ້າລ້ານ ຫ້າພັນກີບ ) ໂດຍເປັນກຽດມອບຂອງທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຮັບໂດຍທ່ານວົງສະຫວັນ ວຽງມະນີ ເຈົ້າເມືອງເຊໂປນພ້ອມດ້ວຍການນຳຂອງ 04 ຕົວເມືອງຊ້ອງໜ້າບັນດາພະນັກງານພາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເປັນສັກຂີພະຍານໃນການມອບເຄື່ອງໃນເທື່ອນີ້.

ພາບແລະຂ່າວຈາກ : ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງເຊໂປນ

ພື້ນທີ່ໂຄສະນາ

Feature Your Biz Here

ໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າໂຄສະນາ


ກົດຕິດຕາມເພຈ ໂທລະໂຄ່ງ THOLAKHONG ເພີ່ອຮັບຂ່າວສານ