ຂ່າວປ່າໄມ້

 ເປັນເຈົ້າການສະກັດກັ້ນ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟໄໝ້ລາມປ່າໃນລະດູຮ້ອນ

ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ ບັນລຸເຖິງ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ມີການຈັດສັນກໍານົດຂອບເຂດ, ປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ຕິດປ້າຍເຂດຟື້ນຟູປ່າການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ການປຸກໄມ້ເສີມໃຫ້ເປັນປ່າພ້ອມກັບການສົ່ງເສີມເຕັກນິກ-ວິຊາການ ດ້ານແກ່ນພັນໄມ້ ແລະ ການປູກປ່າໄປຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເຂົ້າຮ່ວມເປັນເຈົ້າການໃນການຟື້ນຟູປ່າໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມໃຫ້ກາຍເປັນປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນການປູກໄມ້ອຸດສາກໍາໃຫ້ຫຼາຍເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງແຂວງທີ່ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດ ກັ້ນຕ້ານໄຟລາມປ່າ, ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ບັນດານິຕິກຳຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການລະບຽບການກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ. ແນ່ໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງການກວດກາຕິດຕາມການປັບໃໝ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ຜ່າຝືນກະທຳຜິດໃນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ລ່າສັດປ່າພາຍໃນຂອບເຂດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມອບໃຫ້ບັນດາພະແນກການຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ,ໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ. ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ວງ, ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ຊີ້ນໍາຂະແໜງປ່າໄມ້, ກອງຄຸ້ມ ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ກໍານົດລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາແນະນໍາໃນການຕິດຕາມ, ເຝົ້າລະວັງໃນການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ປ່າ ແລະ...
All countries
530,482,156
Total confirmed cases
Updated on May 27, 2022 14:25
Italy
17,333,299
Total confirmed cases
Updated on May 27, 2022 14:25
Spain
12,280,345
Total confirmed cases
Updated on May 27, 2022 14:25
Iran
7,231,284
Total confirmed cases
Updated on May 27, 2022 14:25
Germany
26,247,110
Total confirmed cases
Updated on May 27, 2022 14:25

Frequently Asked Questions

spot_img