ຂ່າວສຸຂະອະນາໄມ

ປະກາດ 13 ບ້ານ ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເມືອງອາດສະພອນ ໄດ້ກໍານົດ ເອົາ 13 ບ້ານ ໃຫ້ເປັນບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າພາກັນເອີ້ນວ່າບ້ານຊຸມຊົນ ເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂະນາໄມມີ ບ້ານນາໝາກເກືອ, ນາແສນນາມ, ດົງນາງາມ, ນາເດື່ອ, ໂນນແຕ້, ນາແຄ, ສີນົນໄຊ, ສົ້ມໂຮງ, ວັງໄຮ, ໜອງບົວ, ສອງຫ້ອງ, ນາຂອນ ຍາງ ແລະ ບ້ານຫີນສິ່ວ ທີ່ກາຍເປັນບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ຊຶ່ງທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ. ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ໂຄງການ SNV ໂດຍໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າ ການໃນການສ້າງວິດຖ່າຍດ້ວຍ ທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ ແລະທຶນ ຂອງໂຄງການທີ່ມອບໃຫ້ທີມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງອາດສະພອນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີການ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ເພື່ອຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ. ຈາກການກະຕຸ້ນກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມໂດຍມີທີມ ງານ ຊຈສ ຂັ້ນເມືອງ ແລະແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍມີປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງສະເໜີການເຂົ້າຮ່ວມສົນໃຈ ແລະ ຮ່ວມມືກັບໂຄງການ 12.655 ຫຼັງຄາເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ມາເປັນ 12.976 ຫຼັງຄາເຮືອນ. ໃນນີ້ ທາງເມືອງອາດສະພອນ ໄດ້ກໍານົດເອົາ 13 ບ້ານ ດ້ວຍການສ້າງຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າ ການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຊຶ່ງໄດ້ກໍາ ນົດ ໃນ 4 ຫົວຂໍ້...
All countries
528,586,784
Total confirmed cases
Updated on May 24, 2022 21:22
Italy
17,288,287
Total confirmed cases
Updated on May 24, 2022 21:22
Spain
12,238,073
Total confirmed cases
Updated on May 24, 2022 21:22
Iran
7,230,589
Total confirmed cases
Updated on May 24, 2022 21:22
Germany
26,151,347
Total confirmed cases
Updated on May 24, 2022 21:22

Frequently Asked Questions

spot_img