ອຸດສາຫະກຳ

ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ

ຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ - Ministry of Industry and Commerce ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ 6,683.6 ຕື້ກີບ, ບັນລຸໄດ້ 51.3% ຂອງແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້, ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 14.7%. ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ 36,393.1 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງ 53.6% ຂອງແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້, ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 22.6%. ມູນຄ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 7,280.0 ລ້ານໂດລາ, ໃນນີ້ມູນຄ່າສົ່ງອອກແມ່ນ 4,170.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 54.8% ຂອງແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 7.6%; ສໍາລັບມູນຄ່ານຳເຂົ້າແມ່ນ 3,109.9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 51.4% ຂອງແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້, ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 2.5%. ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ໃນ...
All countries
595,947,974
Total confirmed cases
Updated on August 16, 2022 02:59
Italy
21,509,424
Total confirmed cases
Updated on August 16, 2022 02:59
Spain
13,294,139
Total confirmed cases
Updated on August 16, 2022 02:59
Iran
7,482,521
Total confirmed cases
Updated on August 16, 2022 02:59
Germany
31,535,343
Total confirmed cases
Updated on August 16, 2022 02:59

Frequently Asked Questions

spot_img