ຢຸດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊົ່ວຄາວ! ວັນທີ 18/08/2022

0
3967

ອີງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາລິກ 1/2 ສະບັບເລກທີ 2022-OA/NLPC-LAO-007, ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022.

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ (ພບ), ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ໃນວັນທີ 18/08/2022 ນີ້ທາງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1/2 ມີແຜນຈະເປີດປະຕູນ້ໍານອງອອກຈາກອ່າງເກັບນ້ໍາຫນ້າເຂື່ອນຊື່ງປະຈຸ ບັນລະດັບນ້ໍາຢູ່ຫນ້າເຂື່ອນແມ່ນໃກ້ຈະຮອດລະດັບ 300 masl ເຊີ່ງເປັນລະດັບນ້ໍາທີ່ຢູ່ໃນລະດັບເຕືອນໄພ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດປະຕູນ້ໍາເພື່ອລະບາຍອອກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຮັບມືຈາກຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນເຂດພື້ນ ທີ່ຕອນລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ຕາມສາຍນ້ໍາລີກ.

ສະນັ້ນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈື່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງເຖິງ ຫ້ອງວ່າການ ເມືອງເຟືອງ ລວມທັງບ້ານ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຂອບເຂດພື້ນທີ່ລຸ່ມເຂື່ອນ ກະກຽມຍົກຍ້າຍສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະ ກິດຈະການເຮືອນແພ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕໍ່ການເປີດປະຕູລະບາຍນ້ໍາ;

ໃຫ້ກິດຈະການເຮືອນແພ ແລະ ກິດຈະການ ທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ຢຸດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊົ່ວຄາວ ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວຈົນ ກ່ວາຈະມີແຈ້ງການ ຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕື່ມ.

ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດພຶ້ນທີ່ຕອນລຸ່ມໂຄງການນ້ໍາລິກ 1/2 ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ເຫດການ ສຸກເສີນ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ທຸກກໍລະນີ.

ຖ້າໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນໃຫ້ກະກຽມຍົກຍ້າຍຊັບ ສິນລວມທັງກິດຈະການຕ່າງໆ ເອົາໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ສູງ; ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມ ຮັບມືຕາມພາລະບົດບາດຫນ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແຫນ ງການຕົ້ນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here