ກຽມເປີດປະຕູນ້ໍາ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຄານ 2 ແລະ ນ້ໍາຄານ 3 ເພື່ອລະບາຍນໍ້ານອງ

0
3010

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ຜບ), ອີງຕາມການສະເຫນີຂອງ ຫົວຫນ້າບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າ ມະຫາຊົນມີລາຍລະອຽດວ່າ ໃນວັນທີ 19/08/2012 ທາງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 ແລະ ນ້ໍາຄານ 3 ມີແຜນຈະ ເປີດປະຕູນໍ້ານອງ ເພື່ອລະບາຍນ້ໍາ ອອກຈາກອ່າງເກັບນາຂອງເຂື່ອນ, ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນລະດັບນ້ໍາຂອງເຂື່ ອນ ແມ່ນຢູ່ໃນ ລະດັບໃກ້ກັບລະດັບສູງສຸດ ທັງສອງໂຄງການ ໂດຍຈະປ່ອຍນອອກຕາມປະລິມານນ ໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19/08/2012 ຫາ 31/8/2012 ນໍ້າຄານ 2 ປ່ອຍ 103 m/s ລວມທັງຜ່ານກົງຫັນຜະລິດໄຟຟ້າ, ນ້ໍາຄານ 3 ປ່ອຍ 155 m/s ລວມທັງຜ່ານກົງຫັນຜະລິດໄຝຝົ້າ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມສະພາບຕົວຈິງ.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here